Oekraïense vluchteling inschrijven

Oekraïense vluchtelingen die (tijdelijk) in Hilversum wonen moeten zich inschrijven bij de gemeente. Dit heet registratie in de basisregistratie personen (BRP). Na registratie ontvangen zij een burgerservicenummer (BSN). Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld medische zorg, onderwijs en leefgeld krijgen.
  • Vluchtelingen uit de Oekraïne die hun identiteit, herkomst of rechtmatig verblijf in Oekraïne kunnen laten zien, moeten zich registreren in de gemeente waar zij worden opgevangen. Dit kan bijvoorbeeld met een paspoort, geboorteakte of verblijfspapieren
  • Voor vluchtelingen in een gemeentelijke opvang regelen wij de registratie op de opvanglocatie
  • Vluchtelingen in een gastgezin moeten zich bij de gemeentelijke opvang aan de Heuvellaan 50 registreren. Registreren kan alleen op dinsdag van 10.00 uur tot 13.00 uur.
  • Met de registratie krijgen de vluchtelingen een burgerservicenummer (BSN)
  • Met registratie in de basisregistratie personen (BRP) kunnen vluchtelingen bijvoorbeeld medische zorg, onderwijs en leefgeld krijgen. Met een BSN kan ook een bankrekening worden geopend waarop het leefgeld (of salaris bij betaald werk) gestort kan worden
  • Vluchtelingen ontvangen alleen leefgeld als zij geregistreerd staan bij de gemeente
  • De Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank (SVB) worden automatisch op de hoogte gesteld van de registratie

Voor vragen over de vluchtelingen uit Oekraïne kunt u contact opnemen met het Coördinatiepunt Oekraïne via oekraine@hilversum.nl.

  • U kunt de Luisterlijn bellen als u wilt praten over uw zorgen. U kunt bellen met het gratis telefoonnummer (088) 07 67 000 (24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)
  • Informatie over de situatie in Oost-Europa en eventuele gevolgen voor de veiligheid in Nederland vindt u op Rijksoverheid
  • Voorbereiden op een crisis