Opvang Oekraïense vluchtelingen

Op maandag 7 maart 2022 hebben de 25 veiligheidsregio’s opdracht gekregen van de landelijke overheid om per direct de opvang voor 50.000 Oekraïense vluchtelingen te organiseren en uit te voeren. Gemeente Hilversum vangt Oekraïense vluchtelingen op in het Thebepand en in één van de gebouwen op de Philipslocatie.

Oekraïense vluchtelingen

 • Op 24 februari 2022 zijn Russische troepen Oekraïne binnengevallen. Meer dan 2 miljoen Oekraïners zijn op de vlucht. Op UNHCR.org staat een overzicht van het aantal vluchtelingen
 • Vluchtelingen uit Oekraïne krijgen tijdelijke bescherming door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Zij kunnen daarom binnen de Europese Unie reizen zonder visum. Dat is een soort toegangsbewijs voor een bepaald land
 • Vluchtelingen hoeven daarom geen asiel aan te vragen of naar een asielzoekerscentrum, omdat ze al recht hebben op verblijf in Nederland

Asiel

 • Asiel is een vorm van bescherming. Iemand heeft recht op asiel als het in het eigen land niet veilig is om te wonen. Bijvoorbeeld als er geweld dreigt door ras of godsdienst
 • Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt door een asielverzoek in te dienen. Dit is een aanvraag om in dat land te mogen blijven. Deze aanvraag wordt behandeld in een asielprocedure
 • Mensen die in Nederland asiel aanvragen, hebben recht op een asielprocedure en opvang in Nederland. Dat betekent dat ze in een asielzoekerscentrum wonen terwijl ze wachten totdat hun asielverzoek wordt goedgekeurd of afgekeurd

Derdelanders uit Oekraïne

 • Voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, gaf Oekraïne onderdak aan vluchtelingen uit landen zoals Syrië. Deze vluchtelingen moeten nu voor de 2e keer vluchten naar een veilig land. Dit noemen we derdelanders
 • Derdelanders uit Oekraïne die naar Nederland gevlucht zijn en hier willen blijven, vragen nu hier asiel aan
 • Meer informatie over asielzoekerscentra en asielprocedures vindt u op Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Opvang

 • Dagelijks komen er nog steeds vluchtelingen uit Oekraïne aan in Nederland. Daarom zijn er meer opvanglocaties nodig, ook voor een langere periode
 • De opvanglocaties zijn alleen bedoeld voor vluchtelingen uit Oekraïne om tijdelijk te wonen. Als de Oekraïense vluchtelingen in Nederland willen blijven wonen, vragen zij asiel aan en komen zij in een asielzoekerscentrum terecht

Regio

 • Het beleid van de landelijke overheid is er altijd op gericht om mensen zoveel mogelijk op te vangen in de regio
 • Hilversum is onderdeel van de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek. Onze regio vangt 2000 Oekraïense vluchtelingen op
 • Alle gemeenten in een veiligheidsregio moeten zelf voor opvangplekken zorgen. Dit geldt dus ook voor Hilversum

Opvang in Hilversum

 • Gemeente Hilversum vangt op dit moment 400 Oekraïense vluchtelingen op in het voormalige Rabobankpand aan de Thebe 22 in het Arenapark (Thebepand). Dit pand is ingericht voor een termijn van 5 jaar
 • Er worden 260 Oekraïense vluchtelingen opgevangen in één van de gebouwen op de Philipslocatie
 • Er worden ongeveer 400 Oekraïense vluchtelingen opgevangen bij gastgezinnen
 • In hotels vangen wij 134 Oekraïners op

Hoe lang duurt de opvang

 • Oekraïners blijven in Nederland zolang het niet veilig is om terug te gaan naar Oekraïne
 • Omdat de situatie in Oekraïne onzeker is, is het nog niet duidelijk hoe lang ze hier blijven
 • Vluchtelingen uit Oekraïne mogen zonder verblijfsvergunning 90 dagen in Nederland blijven. Ze kunnen tijdelijk bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn tijdelijke bescherming van de Europese Unie. Wie daaronder valt mag tot 4 maart 2024 in Nederland blijven.

Opvang derdelanders uit Oekraïne

Derdelanders met recht op tijdelijke bescherming:

 • Derdelander was op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling
 • Derdelander had op 23 februari 2022 een geldige Oekraïense verblijfsvergunning

Derdelanders die geen recht hebben op tijdelijke bescherming:

 • Derdelander had geen geldige Oekraïense verblijfsvergunning, omdat de aanvraag nog niet klaar was. Deze mensen moeten een andere verblijfsaanvraag doen. Meer informatie over de verblijfsaanvraag vindt u op de website van Immigratie- en de Naturalisatiedienst (IND)

Vragen

Voor vragen over de vluchtelingen of derdelanders uit Oekraïne neemt u contact op met het Coördinatiepunt Oekraïne via oekraine@hilversum.nl.

Zorgen over de oorlog

 • U kunt de Luisterlijn bellen als u wilt praten over uw zorgen. U kunt bellen met het gratis telefoonnummer (088) 07 67 000 (24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)
 • Informatie over de situatie in Oost-Europa en eventuele gevolgen voor de veiligheid in Nederland vindt u op Rijksoverheid
 • Voorbereiden op een crisis

Bekijk ook