Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraine die staan ingeschreven in Hilversum kunnen leefgeld aanvragen bij de gemeente. Hiermee kunnen ze eten, kleding en openbaar vervoer betalen.

Wijzigingen vanaf 1 oktober 2023 

De gemeente Hilversum heeft de indexering uitgevoerd met betrekking tot de leefgeld bedragen vanaf 1 oktober 2023. Onderstaande regels blijven verder van kracht.

Inkomen

 • Heeft iemand van 18 jaar of ouder betaald werk, dan wordt het leefgeld van het hele gezin stopgezet. Tenzij de persoon kan aantonen dat het inkomen lager is dan het totale recht op leefgeld   
 • Is het inkomen hoger dan het totaalbedrag aan leefgeld, dan vervalt het recht op leefgeld voor het hele gezin
 • Is het inkomen lager dan het totaalbedrag aan leefgeld voor het hele gezin, dan heeft de persoon mogelijk recht op een aanvulling. De persoon kan dan langskomen op het Sociaal Plein tijdens de uitbetaling van het leefgeld 
 • Onder inkomen wordt verstaan:  
  • Inkomen uit arbeid
  • Inkomen uit pensioen
  • Inkomen uit alimentatie
  • Inkomen uit WW of een andere sociale uitkering

Gezin

 • De hoogte van het leefgeld hangt af van de gezinssamenstelling
 • Tot het gezin behoren:
  • Echtgenoten of aan gehuwden gelijkgestelde partners
  • Hun minderjarige kinderen mits zij ongehuwd en van hen afhankelijk zijn
  • Een ouder of voogd die volgens het recht of de praktijk in Nederland verantwoordelijk is voor de minderjarige en ongehuwde kinderen
  • Grootouders, ooms, tantes of meerderjarige kinderen horen niet bij het gezin. Zij worden beschouwd als een individu of een apart gezin

Verlof

Oekraïense ontheemden mogen maximaal 28 dagen aaneengesloten de opvang verlaten. Zij geven dit op tijd door aan de locatiemanager. Blijven zij, zonder toestemming van locatiemanager, langer dan 28 dagen weg, dan kan dit invloed hebben op hun opvangplek en leefgeld. Verblijft de vluchteling in een gastgezin, dan moet dit doorgegeven worden aan leefgeld@hilversum.nl.

Algemene informatie

 • Vluchtelingen uit de Oekraïne moeten zich inschrijven in de basisregistratie personen (BRP). Vluchtelingen kunnen zich registreren bij het Sociaal Plein op de Wilhelminastraat 1. Dat kan elke woensdag tussen 9.00 uur en 13.00 uur
 • Met de registratie krijgen de vluchtelingen een burgerservicenummer (BSN)
 • Met registratie in de BRP kunnen vluchtelingen bijvoorbeeld medische zorg, onderwijs en leefgeld krijgen. Met een BSN kan ook een bankrekening worden geopend waarop het leefgeld (of salaris bij betaald werk) kan worden uitbetaald
 • Alleen vluchtelingen die zijn ingeschreven in de BRP en een bankrekening hebben, kunnen leefgeld ontvangen
 • Het leefgeld wordt maandelijks op een vast moment uitbetaald op het Sociaal Plein
 • Oekraïense vluchtelingen die in een gemeentelijke opvang verblijven, krijgen op deze locatie de datum en het tijdstip door voor de uitbetaling van het leefgeld. Dit is dezelfde datum als voor gastgezinnen. Zij kunnen tussen 09.00 uur en 15.00 uur terecht, zonder afspraak
 • Het leefgeld stopt als een vluchteling weer vertrekt uit Hilversum. Dit moet worden gemeld bij de gemeente via leefgeld@hilversum.nl

Uitbetaling leefgeld 2024

MaandDatum
FebruariDonderdag 1 februari
MaartDonderdag 29 februari
AprilWoensdag 27 maart
Mei Dinsdag 23 april
JuniDonderdag 30 mei
JuliDonderdag 27 juni
AugustusDinsdag 23 juli
SeptemberDonderdag 29 augustus
OktoberDinsdag 24 september
NovemberDonderdag 24 oktober
DecemberDonderdag 21 november
Januari 2025Dinsdag 17 december
 • De uitbetaaldagen zijn van 9.00 uur tot 12.30 uur op het Sociaal Plein aan de Wilhelminastraat 1-19 (naast station Hilversum)
 • De data van uitbetaling van het leefgeld worden ook op de gemeentelijke opvanglocaties via diverse middelen bekend gemaakt
 • Voor vragen over leefgeld stuurt u een e-mail naar leefgeld@hilversum.nl

Meenemen naar afspraak

Van alle gezinsleden (ook kinderen) die in Nederland wonen en leefgeld willen ontvangen:

 • Paspoort
 • Burgerservicenummer
 • Bankpas van het rekeningnummer waarop leefgeld kan worden overgemaakt

Let op: Aanvrager en partner dienen allebei fysiek aanwezig te zijn. Kinderen die naar school gaan niet.

Is uw eigen inkomen lager dan het totale recht aan leefgeld, neem dan de onderstaande gegevens ook mee:

 • Loonstrook
 • Bankafschrift
 • Beëindigingsbrief bij einde werkzaamheden/ dienstverband

Kunt u deze gegevens niet laten zien, dan kunnen wij niet tot aanvulling of uitbetaling overgaan. 

Bedragen leefgeld

Opvang van de gemeente (met eten)

Leefgeld opvang van de gemeente (met eten)
HuishoudenWieKleding en andere persoonlijke uitgaven
n.v.t.Volwassene€ 60,71
n.v.t.Kind€ 60,71

Opvang van de gemeente (zonder eten)

Leefgeld opvang door gemeente (zonder eten)
HuishoudenWieEtenKleding en andere persoonlijke uitgavenTotaalbedrag
1-2 personenVolwassene€ 242,48€ 60,71€ 303,19
1-2 personenKind€ 200,65€ 60,71€ 261,36
3 personenVolwassene€ 193,98€ 60,71€ 254,69
3 personenKind€ 160,64€ 60,71€ 221,35
4 en meer personenVolwassene€ 169,74€ 60,71€ 230,45
4 en meer personenKind€ 140,34€ 60,71€ 201,05

Opvang in gastgezin

Leefgeld opvang in gastgezin
HuishoudenWieEten, kleding, andere persoonlijke uitgavenToelage wonenTotaalbedrag
1-2 personenVolwassene€ 303,19€ 80,91€ 384,10
1-2 personenKind€ 261,36€ 80,91€ 342,27
3 personenVolwassene€ 254,69€ 80,91€ 335,60
3 personenKind€ 221,35€ 80,91€ 302,26
4 en meer personenVolwassene€ 230,45€ 80,91€ 311,36
4 en meer personenKind€ 201,05€ 80,91€ 281,96

Contact

Heeft u vragen over het leefgeld of wilt u een verandering in uw situatie doorgeven? Neem dan contact op via leefgeld@hilversum.nl.

Zorgen over de oorlog

 • U kunt de Luisterlijn bellen als u wilt praten over uw zorgen. U belt met het gratis telefoonnummer (088) 07 67 000 (24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)
 • Informatie over de situatie in Oost-Europa en eventuele gevolgen voor de veiligheid in Nederland vindt u op Rijksoverheid
 • Voorbereiden op een crisis

Bekijk ook