Opvangplekken Oekraïense vluchtelingen

Tot 4 maart 2023 werden Oekraïense vluchtelingen onder andere opgevangen in het oude VARA-pand aan de Heuvellaan in Hilversum. Deze crisisopvanglocatie was voor één jaar en heeft de deuren gesloten. Begin maart hebben we het voormalige Rabobankpand in gebruik genomen. Dit gebouw is verbouwd en ingericht voor een langduriger opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Opvangplekken

Er zijn verschillende opvangplekken in Hilversum.

Heuvellaan (gesloten)

 • Het oude VARA-pand aan de Heuvellaan 50 is in maart 2022 ingericht voor crisisopvang voor 1 jaar. Hier was ruimte voor 350 vluchtelingen
 • In dit pand waren alleen gemeenschappelijke voorzieningen, zoals slaapzalen, woonkamers en een centrale keuken waar gekookt wordt
 • Deze locatie werd gerund door het Leger des Heils
 • Begin maart 2023 liep het huurcontract af en is deze opvanglocatie gesloten.
 • De vluchtelingen die hier verbleven zijn begin februari 2023 verhuisd naar onze nieuwe opvanglocatie in het Arenapark, het Thebepand

Thebepand

 • Het college heeft op 26 april 2022 ingestemd met het huren van het oude Rabobankpand aan de Thebe 22 voor 5 jaar (middellange termijn)
 • De ruimtes zijn aangepast, zodat Oekraïense vluchtelingen hier voor langere tijd kunnen wonen
 • Er zijn zelfstandige woonunits met een klein keukenblok om zelf te koken, met daarnaast gemeenschappelijke voorzieningen (douches, toiletten, wasmachineruimte, woonkamers)
 • Er kunnen hier 400 vluchteling wonen, met mogelijk later een verhoging naar 500 (waarover dan nog een besluit moet worden genomen door het collega van B&W)
 • Het pand is klaar is als opvanglocatie. De vluchtelingen die op de Heuvellaan verbleven zijn naar dit pand verhuisd
 • Deze locatie wordt gerund door het Leger des Heils en beveiligd door Trigion
 • Als de opvang van vluchtelingen niet meer nodig is, kan het pand voor andere functies worden gebruikt
 • Op de benedenverdieping van het pand geeft Taalschool Hilversum
 • basisonderwijs aan Oekraïense kinderen

Philipslocatie

 • Het Rijk heeft toestemming gegeven om één pand op de voormalige Philipslocatie te huren voor een periode van 3 jaar. Dit is de periode dat het pand leeg staat en er gewerkt wordt aan het stedenbouwkundig concept en plan voor woningbouw op dit terrein. Het westelijk deel (het KOC-gebouw en het terrein daarvoor tot aan de brandweer) wordt ingezet als opvanglocatie
 • Hier kunnen 500 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen
 • De nieuwe locatie wordt straks gerund door een externe partij
 • Eind november 2022 is gestart met het geschikt maken van de Philipslocatie. De kamers worden in orde gemaakt. In het pand zelf is geen ruimte voor sanitair. Naast het gebouw worden gemeenschappelijke sanitair units geplaatst (douches en toiletten). In het pand is geen gelegenheid om te koken. Een extern bedrijf maakt elke dag maaltijden en levert die bij de locatie af
 • Deze locatie is inmiddels geopend

Andere vormen van opvang

 • Hilversum City Apartments
 • Hotel Ravel
 • Hotel Lapershoek
 • Villa Johanna
 • Gastgezin (bij mensen thuis)
 • (Vakantie) woning van iemand anders

Op www.hilversum.nl/oekraine staat meer informatie over de opvang van vluchtelingen en de opvanglocaties. Ook hoe u kan helpen hen goed te ontvangen in onze stad.

Zorgen over de oorlog

 • U kunt de Luisterlijn bellen als u wilt praten over uw zorgen. U kunt bellen met het gratis telefoonnummer (088) 07 67 000 (24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)
 • Informatie over de oorlog in Oekraine en eventuele gevolgen voor de veiligheid in Nederland vindt u op Rijksoverheid
 • Voorbereiden op een crisis

Bekijk ook