Geld voor kinderopvang bij ziekte of beperking

U heeft een ziekte of beperking. Daardoor heeft u kinderopvang nodig. Maar u heeft geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Dan betaalt de gemeente misschien (een deel van) de opvang voor u. Dit heet Bijzondere bijstand voor kinderopvang op grond van sociaal-medische indicatie.

Wat moet u weten

 • U kunt ook een aanvraag doen als u tijdelijk ziek bent of nog aan het beter worden bent
 • Kinderopvang is dagopvang (kinderen 0 tot 4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen 4 tot 12 jaar). Dit kan ook een gastouder zijn

Voorwaarden

 • U heeft kinderopvang nodig, omdat u, uw partner en/of uw kind een ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft
 • De kinderopvang is noodzakelijk voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind
 • U heeft geen recht op kinderopvangtoeslag

Hoeveel geld krijg ik

 • Als u een gezinsinkomen heeft tot 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt, dan vergoedt de gemeente de hele rekening van de kinderopvang
 • Als u meer geld verdient dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt, dan betaalt u zelf ook een deel. Dit heet een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Hiervoor gebruiken we de berekening van de kinderopvangtoeslag die de Belastingdienst ook gebruikt

Wat moet u doen

 1. Afspraak maken: U heeft een bewijs nodig waarin staat dat u kinderopvang nodig heeft. Dit heet een verklaring sociaal medische indicatie. Deze kunt u krijgen van het consultatiebureau of een jeugdconsulent van het Sociaal Plein. U maakt hiervoor een afspraak. Ga naar de plek waar ze u en uw kind het beste kennen. U kunt een afspraak maken met een jeugdconsulent door te bellen naar 14 035
 2. Gesprek voeren: Tijdens de afspraak vertelt u waarom u kinderopvang nodig heeft. De arts, verpleegkundige of consulent bepaalt of ze het daarmee eens zijn. Jullie bespreken samen voor hoeveel uur per week u opvang nodig heeft. Als u de verklaring krijgt, krijgt u ook andere formulieren die nodig zijn om een aanvraag te doen
 3. Documenten verzamelen: Een complete aanvraag bestaat uit:
  • De ondertekende 'verklaring sociaal medische indicatie'
  • Het ingevulde aanvraagformulier 'Bijdrage in de kosten van kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie'. U krijgt dit formulier mee na het gesprek en u kunt deze zelf invullen
  • Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Let op: geen rijbewijs
  • Een offerte of contract van de kinderopvang waarop staat hoeveel uur per week uw kind naar de opvang gaat en hoeveel dat kost
  • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen
  • Overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden. Ook van uw partner. Zoals kopie├źn van loonstrookjes van uw werkgever of uitkeringsspecificaties van het UWV. Dit hoeft niet als u een bijstandsuitkering krijgt
 4. Aanvraag doen: Op het aanvraagformulier staat waar u al de documenten naartoe kunt sturen. Dit gaat via de mail

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact

Bekijk ook