Duurzame energie opwekken

Met zonnepanelen op uw eigen dak of een gezamenlijk (collectief) zonnedak kunt u uw eigen stroom opwekken. Hilversum gaat energie voor een groot deel plaatselijk en duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld door zonnepanelen op grote daken en parkeerterreinen te plaatsen.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat kunt u zelf doen

Zonnepanelen

Zonnedaken

  • U kunt ook meedoen met een gezamenlijk (collectief) zonnedak. Bijvoorbeeld als uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen
  • U koopt dan panelen op een dak van een ander en krijgt goedkope elektriciteit
  • Op een zonnedak liggen ook panelen van andere bewoners
  • Voor meer informatie over zonnedaken in uw buurt kunt u terecht bij HilverZon

Wat doet de gemeente

  • Nederland is verdeeld in 30 energieregio’s
  • De overheid heeft deze energieregio’s opdracht gegeven te onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit opgewekt kan worden. Het gaat om zonne-energie en windenergie op land
  • De keuze die iedere energieregio maakt staat in de Regionale Energie Strategie (RES). Hilversum valt onder de energieregio Noord-Holland Zuid
  • In de RES van Noord Holland Zuid staat 1 gebied in Hilversum genoemd waar mogelijk een zonneweide kan komen. Dit is het vliegveld
  • In Hilversum zijn geen windmolens gepland
  • Hilversum zet in op zonnepanelen op grote daken en parkeerterreinen

Bekijk ook