Partij:
GroenLinks
Wethouder

Portefeuille

 • Klimaat en energie
 • Natuur en Groen
 • Milieu en afval
 • Bereikbaarheid en Parkeren
 • Werk en inkomen
 • Vluchtelingenopvang en statushouders
 • Inburgering

3e Locoburgemeester
Wijkwethouder De Meent en Noordoost
Vervanger: wethouder N.G.T. van Voorden

(Neven)functies

Een nevenfunctie is een (bij)baan naast de functie van wethouder. Een ambtsgebonden nevenfunctie betekent dat dit past bij het werk van de wethouder. Niet-ambtsgebonden nevenfuncties zijn banen die losstaan van de functie van wethouder.

Bij betaalde banen staat een ‚ā¨-teken.

 • Bestuurslid van het Goois Natuurreservaat (GNR) (wordt vervangen door A. Scheepers)
 • Voorzitter van het Bestuurlijke Platform Gooi, Vecht en Diemerscheg
 • Vertegenwoordiger gemeente Parkeerco√∂peratie
 • Lid AB Werkvoorzieningschap Tomin
 • Vertegenwoordiger Gemeente in AVA Tomin BV
 • Lid van de stuurgroep RES Noord-Holland Zuid
 • Voorzitter Werkkamer Regio Gooi en Vechtstreek
 • Lid Stuurgroep Oostelijke Vechtplassen
 • Lid Commissie Regionaal Overleg Vliegveld Hilversum (CROH)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen