Burgermeester Gerhard van den Top
Burgemeester

Portefeuille

 • Veiligheid en openbare orde      
 • Crisisbeheersing
 • Bestrijding mensenhandel                   
 • Ondermijning
 • Integriteit
 • Juridische zaken
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Communicatie

Vervanger: Wethouder K.J. Walters

(Neven) functies

Een nevenfunctie is een (bij)baan naast de functie van burgemeester. Een ambtsgebonden nevenfunctie betekent dat dit past bij het werk van de burgemeester. Niet-ambtsgebonden nevenfuncties zijn banen die losstaan van de functie van burgemeester.

Bij betaalde banen staat een €-teken.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter stuurgroep Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland
 • Lid van het AB van het nationale Veiligheidsberaad
 • Portefeuillehouder van het thema ‘Kansen en bedreigingen van de informatie- en datagestuurde maatschappij’ van de Strategische agenda (nationale) Veiligheidsberaad
 • Portefeuillehouder Informatievoorziening Landelijk Veiligheidsberaad
 • Lid Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • Lid van AB Regio Gooi en Vechtstreek
 • Voorzitter Veiligheidsregio
 • Ambassadeur Economic Board Utrecht
 • Lid kopgroep Utrechts Aanbod
 • Lid van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)
 • Lid van het AB G40-netwerk

Niet ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Advies Staatsbosbeheer
 • Voorzitter bestuur Wateropleidingen
 • Jurylid, Lee Kuan Yew Water Prize (Public Utility Board, Singapore)
 • Lid van de Raad van Toezicht van Deltares (vanaf 1 juli 2023) €
 • Ambassadeur Stichting Muziekids in Utrecht
 • Ambassadeur Stichting Meer Muziek in de klas is Amsterdam

Bezoek van de Burgemeester

Bij bijzondere gelegenheden (60-, 65-, 70-jarige huwelijksfeesten en personen die 100 jaar, 105 jaar of ouder worden) vragen wij de familieleden of ze een bezoek van de (loco) burgemeester en/of een bos bloemen willen. Vragen over deze bezoeken mailt u naar: kabinet@hilversum.nl