Partij:
VVD
Wethouder

Portefeuille

 • Economie
 • Cultuur en evenementen
 • Grondbeleid en grondexploitaties
 • Vastgoed
 • Openbare ruimte en begraafplaatsen
 • Project herinrichting Kerkbrink
 • Project Stationsgebied
 • Project Crailo
 • Project Arenapark

2e Locoburgemeester
Wijkwethouder Centrum en Zuid
Vervanger: Wethouder B.Heller

(Neven)functies

Een nevenfunctie is een (bij)baan naast de functie van wethouder. Een ambtsgebonden nevenfunctie betekent dat dit past bij het werk van de wethouder. Niet-ambtsgebonden nevenfuncties zijn banen die losstaan van de functie van wethouder.

Bij betaalde banen staat een €-teken.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Toezicht Uitvaartstichting Hilversum
 • Lid van de Commissie Rechtspositie Politieke Ambtsdragers van de VNG
 • Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in het Bestuurlijk Overleg van GEM Crailo BV
 • Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de AVA Vitens
 • Lid van Economic Board Utrecht (EBU)
 • Lid van ROM regio Utrecht
 • Plaatsvervangend bestuurslid van het Goois Natuurreservaat (GNR)
 • Raad van Advies Stichting Stadsfonds Hilversum
 • Lid Algemene Vergadering Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • Lid MRA-Platform Economie (namens regio Gooi en Vechtstreek)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • € Eigenaar The Local Finance Consultant, Hilversum