Partij:
CDA
Wethouder
Website:

Portefeuille

  • Zorg en samenleving
  • Jeugd
  • Bescherming en opvang
  • Privacy
  • Cultureel erfgoed
  • Inkoop

4e Locoburgemeester
Wijkwethouder Zuidwest
Vervanger: wethouder K. van Hunnik

(Neven)functies

Een nevenfunctie is een (bij)baan naast de functie van wethouder. Een ambtsgebonden nevenfunctie betekent dat dit past bij het werk van de wethouder. Niet-ambtsgebonden nevenfuncties zijn banen die losstaan van de functie van wethouder.

Bij betaalde banen staat een €-teken.

Ambtsgebonden nevenfuncties

  • Lid stuurgroep Zorg- en veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek
  • Plaatsvervangend lid AB Werkvoorzieningschap Tomin
  • Plaatsvervangend vertegenwoordiger Gemeente in AVA Tomin BV

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen