Partij:
Hart voor Hilversum
Wethouder

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke Ordening
 • Media (inclusief MediaPark)
 • Wonen
 • Inclusie
 • Dierenwelzijn
 • ICT
 • Project Circusterrein
 • Project 1221
 • Project Bruisend Hart
 • Participatiebeleid

1e Loco-burgemeester
Wijkwethouder Oost en Zuidoost
Vervanger: Wethouder A.R.C. Scheepers

(Neven)functies

Een nevenfunctie is een (bij)baan naast de functie van wethouder. Een ambtsgebonden nevenfunctie betekent dat dit past bij het werk van de wethouder. Niet-ambtsgebonden nevenfuncties zijn banen die losstaan van de functie van wethouder.

Bij betaalde banen staat een €-teken.

 • Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) van GEM Crailo BV
 • Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de AVA van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten)