Partij:
VVD
Wethouder

Portefeuille

 • Economie (inclusief beroepsonderwijs, EBU, MRA, UTA)
 • Media
 • Cultuur en evenementen (inclusief H600)
 • Grondbeleid en grondexploitaties
 • Vastgoed
 • Openbare ruimte en begraafplaatsen en watermanagement
 • Project herinrichting Kerkbrink
 • Project Stationsgebied
 • Project Arenapark
 • Project Crailo
 • Nota kostenverhaal (exclusief Ruimtelijke Ordening)

1ste Locoburgemeester
Wijkwethouder Centrum en Zuidoost
Vervanger: Wethouder J.E.M.G. Göbbels

(Neven)functies

Een nevenfunctie is een (bij)baan naast de functie van wethouder. Een ambtsgebonden nevenfunctie betekent dat dit past bij het werk van de wethouder. Niet-ambtsgebonden nevenfuncties zijn banen die losstaan van de functie van wethouder.

Bij betaalde banen staat een €-teken.

Ambtsgebonden nevenfuncties

 • Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in het Bestuurlijk Overleg van GEM Crailo BV
 • Vertegenwoordiger gemeente Hilversum in de AVA Vitens
 • Lid van Economic Board Utrecht (EBU)
 • Lid van ROM regio Utrecht
 • Plaatsvervangend bestuurslid van het Goois Natuurreservaat (GNR)
 • Lid Algemene Vergadering Metropool Regio Amsterdam (MRA)
 • Lid MRA-Platform Economie (namens regio Gooi en Vechtstreek)

Niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • € Eigenaar The Local Finance Consultant, Hilversum