Nieuwe wetgeving asielopvang

Het Rijk is bezig de voorbereiding van een nieuwe wetgeving voor asielopvang (eerder de Spreidingswet). Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten in Nederland verplicht opvang bieden aan asielzoekers en dat er een eerlijke spreiding komt over het land. Het is niet bekend of deze wet er ook echt komt en wanneer.

Wat is er aan de hand

In Nederland is een hoge instroom van asielzoekers en een tekort aan opvangplaatsen. Het aantal opvangplaatsen in Nederland moet daarom binnen een jaar omhoog van 50.000 naar ruim 75.000 opvangplaatsen.

Spreidingswet

  • Er is een nieuwe wet in voorbereiding bij het Rijk

  • Deze wet gaat uit van een eerlijke verdeling van opvang van asielzoekers over de 342 Nederlandse gemeenten

  • Iedere gemeente levert, in verhouding, een bijdrage aan de opvang. Op basis hiervan verwachten we dat er in Hilversum in totaal 360 asielplekken moeten komen

  • Het is op dit moment niet duidelijk of deze wet nog doorgaat en wanneer, ook nu het kabinet is gevallen

  • Gemeente Hilversum gaat ervan uit dat er hoe dan ook een oplossing moet komen voor de asielcrisis en bereidt zich voor op asielopvang

Vaste opvang asielzoekers

Hilversum kiest bewust voor vaste opvang omdat:

  • We hiermee duidelijkheid creĆ«ren voor omwonenden

  • We hiermee een blijvende oplossing leveren voor de asielcrisis

Voor statushouders hebben we al een aparte opdracht vanuit het Rijk, daar houden we ons aan. In 2023 moeten we in Hilversum 252 statushouders huisvesten.

Meer informatie over asielopvang vindt u op de pagina 'Opvang asielzoekers en statushouders'.

'Opvang asielzoekers en statushouders'.

Bekijk ook