Meepraten over asielopvang

De opvang van asielzoekers is een flinke opgave voor de gemeente en de Hilversumse samenleving. Bij sommige inwoners leidt de asielopvang tot zorgen, bijvoorbeeld over veiligheid, huisvesting of over extra drukte in de buurt. Daarom betrekken we de inwoners bij het meedenken over de invulling hiervan.

Wat is er aan de hand

Er is een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Vanaf 23 januari 2024 geldt de spreidingswet. Die gaat uit van een eerlijkere verdeling van de opvang van asielzoekers over de 342 Nederlandse gemeenten. Zo levert iedere gemeente op basis van het aantal inwoners een bijdrage aan de opvang. Gemeente Hilversum verwachtte in 2023 al dat gemeenten hoe dan ook een taak krijgen in asielopvang. We hebben ons daar samen met de stad goed op voorbereid. 

Meepraten

In juli 2023 hebben we samen met de organisatie Hilversummers.nl fysieke bijeenkomsten gehouden in alle wijken (in totaal 20) en 2 onlinegesprekken waarin we over asielopvang praatten. De resultaten van deze gesprekken hebben we naast elkaar gelegd en samengevat in thema’s.

Op 30 september en 5 oktober 2023 hebben we een fysieke bijeenkomst gehouden, waarin we dieper ingingen op deze thema’s. Er waren experts en stadspartners aanwezig die hun kennis en ervaring deelden. Kijk voor meer informatie hierover op watisernodig.

Online vragenlijst inwoners

We vroegen ook het inwonerspanel (zo’n 2.500 inwoners) mee te praten door het invullen van een online vragenlijst. Ook inwoners die geen lid waren van het inwonerspanel konden deze vragenlijst invullen via een open link. In totaal hebben ruim 2.000 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dat is een goede aanvulling op de gesprekken.

Resultaten

Dankzij alle inbreng hebben we een beter beeld gekregen van hoe inwoners denken over asielopvang en wat hun ideeën en zorgen zijn. Op basis van deze gesprekken heeft het college de beleidsagenda asielopvang (het lokaal beleid voor asielopvang) verder ingevuld. De resultaten van alle gesprekken en de inwonersvragenlijst zijn samengevat in het online boekje ‘Resultaat van het gesprek met de stad over asielopvang’.

Hoe nu verder

Het beleid voor asielopvang is in december 2023 met de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Op 23 januari 2024 is de spreidingswet aangenomen. Hilversum heeft vanuit de spreidingswet een taakstelling gekregen voor 536 opvangplekken. Gemeente Hilversum gaat nu op zoek naar mogelijk geschikte locaties. 

Uitgangspunten

Door de schaarste aan panden, is het dat niet eenvoudig. Daarnaast moeten deze ook voldoen aan onze uitgangspunten: 

  • 4 kleine locaties in plaats van 1 grote locatie
  • Verspreid over de stad
  • Naast voorzieningen voor asielzoekers ook functies voor de buurt
  • Asielzoekers doen mee vanaf dag 1

Gesprekken

Zodra er locaties in beeld zijn worden omwonenden betrokken bij het proces. Het uitgangspunt is dat we het samen doen met de inwoners. Zij krijgen ook een uitnodiging om het gesprek aan te gaan: ‘Wat is er nodig om asielopvang in de buurt goed te regelen?’ Deze gesprekken worden weer samen door de gemeente en Hilversummers.nl georganiseerd. Bij dit gesprek staat de locatie niet ter discussie, maar is er verder alle ruimte om mee te denken. Zo zorgen we er samen voor dat de opvanglocatie voor iedereen een zo goed mogelijke plek krijgt in de buurt.

Hilversummers.nl gaat verder in gesprek met inwoners en maatschappelijk partners in de stad. Wilt u blijven meepraten? Kijk op hilversummers.nl voor meer informatie hierover. Gemeente Hilversum gaat ook in gesprek met ondernemers om te horen welke kansen zij zien.

Bekijk ook