Meepraten over asielopvang

De opvang van asielzoekers is een flinke opgave voor de gemeente en de Hilversumse samenleving. Bij sommige inwoners leidt de asielopvang tot zorgen, bijvoorbeeld over veiligheid, huisvesting of over extra drukte in de buurt. Daarom betrekken we de inwoners bij het meedenken over de invulling hiervan.

Wat is er aan de hand

Er is een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Het Rijk is in antwoord daarop wetgeving aan het voorbereiden, die uitgaat van een eerlijke verdeling van opvang van asielzoekers over de 342 gemeenten. Zo zou iedere gemeente op basis van het aantal inwoners een bijdrage moeten leveren aan de opvang. Gemeente Hilversum verwacht dat gemeenten hoe dan ook een taak krijgen in asielopvang. We willen ons daar samen met de stad goed op voorbereiden. Zo houdt gemeente Hilversum ook regie over de invulling van asielopvang.

Meepraten

In juli 2023 hebben we samen met de organisatie Hilversummers.nl 16 fysieke en 2 onlinegesprekken gevoerd met inwoners. De resultaten van deze gesprekken hebben we naast elkaar gelegd en samengevat in thema’s.

Op 30 september en 5 oktober 2023 hebben we een fysieke bijeenkomst gehouden, waarin we verder praatten over deze thema’s. Er waren experts en stadspartners aanwezig die hun kennis en ervaring deelden. Kijk voor meer informatie hierover op de website watisernodig.

Online vragenlijst inwoners

Ook het inwonerspanel hebben we gevraagd om mee te praten over asielopvang in Hilversum. Het inwonerspanel bestaat uit zo’n 2.500 inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Zij hebben in september een online vragenlijst ontvangen over dit onderwerp. Daarnaast konden ook andere inwoners de vragenlijst invullen via een open link. In totaal hebben ruim 2.000 inwoners de vragenlijst ingevuld. Dit is een goede aanvulling op de resultaten uit de 200 gesprekken.

Resultaten

Dankzij alle inbreng hebben we een beter beeld gekregen van hoe inwoners denken over asielopvang en wat hun ideeën en zorgen zijn. Op basis van deze gesprekken heeft het college het beleid voor asielopvang aangepast en verder ingevuld. Met deze inbreng is een lokaal beleid voor asielopvang opgesteld, de beleidsagenda asielaanpak.
De resultaten van alle gesprekken en de inwonersvragenlijst zijn samengevat in het online boekje ‘Resultaat van het gesprek met de stad over asielopvang’.

Hoe nu verder

Het gesprek met de stad is in samenwerking tussen gemeente Hilversum en Hilversummers.nl georganiseerd. Nu het resultaat er is, gaan beide partijen een eigen proces in. Het beleid dat het college heeft gemaakt wordt in december met de gemeenteraad besproken. Nadat de gemeenteraad de beleidsagenda en het afwegingskader heeft vastgesteld, kan het college locatiekeuzes maken voor asielopvang in Hilversum waar goed over is nagedacht, op basis van de verwachte landelijke taakstelling. Dankzij de beleidsagenda ligt er nu een leidraad om de geschiktheid van mogelijke locaties af te wegen.
 

Hilversummers.nl gaat verder in gesprek met partners in de stad. De gesprekken laten zien dat asielopvang meer is dan een gebouw. Het gaat ook over hoe we met elkaar samenleven. Iedereen kan bijdragen om dit goed te laten verlopen; bijvoorbeeld door blijvend mee te denken of vrijwilligerswerk te doen. Hilversummers.nl gaat samen met de stad de volgende stap te zetten: Hoe kunnen we aansluiten op de bestaande sociale basis, wat is daarbij de rol van vrijwilligers en hoe kunnen we de verschillende culturen met elkaar verbinden. Kijk op hilversummers.nl voor meer informatie hierover.

Bekijk ook