Meepraten over asielopvang

De opvang van asielzoekers is een flinke opgave voor de gemeente en de Hilversumse samenleving. Bij sommige inwoners leidt de asielopvang tot zorgen, bijvoorbeeld over veiligheid, huisvesting of over extra drukte in de buurt. Daarom betrekken we de inwoners bij het meedenken over de invulling hiervan.

Wat is er aan de hand

Om asielopvang beter te regelen en eerlijker te verdelen over ons land, werkte het kabinet aan de Spreidingswet. Nu het kabinet is gevallen, is onzeker of deze wet er komt. De instroom van asielzoekers in Nederland blijft hoog en de behoefte aan opvangplaatsen wordt groter. Gemeente Hilversum verwacht dat gemeenten hoe dan ook een taak krijgen in asielopvang. We willen ons daar samen met de stad goed op voorbereiden.

Meepraten

In juli 2023 hebben we samen met de organisatie hilversummers.nl 16 fysieke en 2 onlinegesprekken gevoerd met inwoners. Hierdoor hebben we een beter beeld gekregen van hoe inwoners denken over asielopvang en wat hun ideeën en zorgen zijn. De resultaten van deze gesprekken hebben we naast elkaar gelegd en samengevat in thema’s.

In september en oktober 2023 gaan we verder met onze gesprekken met inwoners. We houden twee fysieke bijeenkomsten, waarin we verder praten over deze thema’s. Er zijn experts en stadspartners aanwezig die hun kennis en ervaring delen. Kijk voor de laatste informatie en aanmelding op de website Watisernodig.

Online enquête

Ook het inwonerspanel vragen we mee te denken over asielopvang in Hilversum. Het inwonerspanel bestaat uit zo’n 2.500 inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Zij ontvangen in september een online enquête over dit onderwerp. De antwoorden van deze enquête zijn een goede aanvulling op de resultaten uit de gesprekken.

Resultaten

De resultaten van de gesprekken en de enquête geven we terug aan de stad. En we nemen ze mee in het beleid en de regelgeving voor asielopvang in Hilversum. Dit beleid wordt in december in de gemeenteraad besproken.
 

Bekijk ook