Bestuurlijke boete

De gemeente houdt persoonsgegevens bij over inwoners in de basisregistratie personen (BRP). Bijvoorbeeld een verhuizing, geboorte, huwelijk of echtscheiding. Veranderingen hierin geeft u door aan de gemeente. Dit is wettelijk verplicht. Doet u dit niet, dan kunt u hiervoor een boete krijgen.

Wat moet u weten

Als uw gegevens niet kloppen in de BRP, kunt u hiervoor een boete krijgen. De bestuurlijke boete mag worden gegeven volgens de Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP), artikel 4.17.

Wij gebruiken uw gegevens in de BRP om onze taken goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs te maken. Maar ook om te weten wie mag stemmen, wie recht heeft op huurtoeslag of voor de gemeentelijke belastingen. Voor de politie, ambulance en brandweer is het belangrijk om te weten hoeveel mensen er op een adres wonen en of zij familie zijn van elkaar. De juiste gegevens in de BRP zijn dus belangrijk.

Wat moet u doen

U moet zich houden aan deze regels:

  • Verhuizing vanuit het buitenland: doorgeven binnen 5 dagen na aankomst
  • Verhuizing naar of binnen Hilversum: doorgeven binnen 4 weken vóór of binnen 5 dagen na uw verhuizing
  • Verhuizing naar een andere gemeente binnen Nederland: doorgeven binnen 4 weken vóór of binnen 5 dagen na uw verhuizing aan de gemeente waar u gaat wonen
  • Verhuizing naar het buitenland (langer dan 8 maanden): doorgeven vanaf 5 dagen vóór uw vertrek
  • Persoonsgegevens zijn veranderd in het buitenland (bijvoorbeeld getrouwd, kind gekregen of overlijden echtgenoot): zo snel mogelijk doorgeven. Een huwelijk, geboorte of overlijden in Nederland komt automatisch in de BRP
  • Briefadres op uw adres: u moet ervoor zorgen dat de persoon die bij u een briefadres heeft de post krijgt. Als wij u om informatie over de verblijfplaats van deze persoon vragen. Dan moet u deze informatie geven
  • Vragen over uw gegevens: wij kunnen u vragen om meer informatie over uw gegevens in de BRP of over die van uw naaste familieleden. Dit kunnen ook documenten zijn. U moet deze informatie geven
  • Juist adres in BRP: soms vermoeden wij dat uw adres in de BRP niet klopt. Wij kunnen u dan vragen om aan te tonen of uw adres juist is. U moet deze informatie geven

Bezwaar

De gemeente mag u niet zomaar een bestuurlijke boete geven. Als de gemeente vindt dat u zich niet aan de regels heeft gehouden zoals hierboven beschreven, dan moet dat blijken uit de informatie die de gemeente heeft. Die informatie moet laten zien dat u zich niet aan deze regels heeft gehouden en dat u hier schuld aan heeft. De opgelegde boete kan niet worden gestopt of veranderd. Ook niet als u toch nog de veranderingen doorgeeft.

Als u een bestuurlijke boete heeft gekregen, dan kunt u daartegen bezwaar maken. U moet uw bezwaar binnen 6 weken inleveren bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente onderzoekt uw bezwaar en besluit of dit terecht is of niet. Als uw bezwaar terecht is, wordt de boete teruggedraaid. Als uw bezwaar niet terecht is, blijft de boete staan. U kunt wel in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Wat kost het

De hoogte van de boete is maximaal € 325.