Mobiele puinbreker

U gaat een mobiele puinbreker op een bouw- of sloopplaats gebruiken. U doet hiervoor een online melding. Minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint. Een melding mobiele puinbreker is gratis.

Wat moet u weten

 • Bewerken van het bouw- en sloopafval gaat volgens de regels in het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
 • Een mobiele puinbreker mag u alleen gebruiken op de plek die u heeft opgegeven in de melding
 • U mag geen puin van andere plek(ken) naar de mobiele puinbreker brengen
 • U mag de mobiele puinbreker niet langer dan 3 maanden achter elkaar gebruiken op 1 plek
 • U doet de online melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint
 • 2 werkdagen voor de werkzaamheden meldt u ons via toezicht.milieu@hilversum.nl dat u gaat starten met de werkzaamheden

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u deze mailen naar toezicht.milieu@hilversum.nl.

Wat moet u doen

Gegevens in uw melding

 • Kadastrale ligging van de bouwplaats waar de mobiele puinbreker staat
 • Naam en adres van de eigenaar/organisatie van de mobiele puinbreker
 • Naam en telefoonnummer van de contactpersoon op het terrein
 • Het geluidsniveau van de mobiele puinbreker in decibellen, dB(A)
 • Vermogen van de installatie (kW)
 • Wanneer u denkt te beginnen met het werk en hoe lang u denkt dat dit gaat duren
 • De hoeveelheid en soort bouwafval (in ton)

Meesturen

 • Plattegrondtekening:
  • Schaal 1:100 of 1:200
  • Ligging van de bouwplek ten opzichte van andere panden
  • Precieze plek van de mobiele puinbreker op de bouwplaats
 • Kopie productcertificaat van de puinbreker

Wanneer melden

 • U doet de melding minimaal 15 werkdagen voor u met de werkzaamheden begint
 • U krijgt bericht dat wij uw melding hebben ontvangen
 • 2 werkdagen voor de werkzaamheden meldt u ons via toezicht.milieu@hilversum.nl dat u gaat starten met de werkzaamheden. Wij kunnen dan klachten direct afhandelen als deze er zijn

Wat kost het

Gratis