Brandveilig gebruik gebouw

U heeft een gebouw waar veel mensen samen kunnen komen. Dan moet dit gebouw brandveilig zijn. Soms moet u een melding doen.

Wat moet u weten

Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van gebouwen. Deze regels staan in Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). 

Melding doen

In een aantal gevallen moet u een melding brandveilig gebruik (of: gebruiksmelding) doen bij de gemeente. Dit hangt af van het gebruik van het gebouw of aantal personen dat er tegelijk zal verblijven. Per gebouw doet u 1 melding. Met die melding laat u zien welke maatregelen u voor de brandveiligheid heeft getroffen. Als het gebruik van het gebouw verandert moet u opnieuw een melding doen. 

U doet een melding brandveilig gebruik:

  • Een gebruiksmelding is verplicht bij een woonfunctie voor kamergewijze verhuur of een woonfunctie voor zorg. 
  • Voor een niet-woonfunctie is een gebruiksmelding alleen verplicht als het totaal aantal personen in het bouwwerk groter is dan het aantal personen genoemd in tabel 6.6 (artikel 6.6 Bbl). De verplichting geldt voor structurele, maar ook voor incidentele gevallen
  • In een gebouw (of deel van een gebouw) met meerdere gebruiksfuncties moeten de personen bij elkaar worden opgeteld. Vervolgens bepaalt de gebruiksfunctie met het laagste aangewezen aantal aanwezige personen of er een gebruiksmelding gedaan moet worden of niet.

Wat moet u doen

Een melding doet u bij het Omgevingsloket via de bovenstaande gele knop. 

Melding

U doet minstens 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken een melding.

Bekijk ook