Brandveilig gebruik gebouw

U heeft een gebouw waar veel mensen samen kunnen komen. Dan moet dit gebouw brandveilig zijn. Soms moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

Wat moet u weten

Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van gebouwen.

Melding doen

In een aantal gevallen moet u een melding brandveilig gebruik (of: gebruiksmelding) doen bij de gemeente. Per gebouw doet u 1 melding. Met die melding laat u zien welke maatregelen u voor de brandveiligheid heeft getroffen. Als het gebruik van het gebouw verandert moet u opnieuw een melding doen.

U doet een melding brandveilig gebruik:

  • Als er in het gebouw meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn
  • Als u het gebouw gebruikt voor kamerverhuur voor meer dan 4 wooneenheden
  • Als u voor de brandveiligheid van het gebouw gebruik maakt van andere maatregelen dan in het bouwbesluit staan (artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012)

Vergunning aanvragen

Voor sommige gebouwen, zoals hotels, kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen en basisscholen heeft u een vergunning nodig. U vraagt een vergunning aan:

  • Als uw bedrijf of zorginstelling slaapplaatsen heeft voor meer dan 4 personen
  • Als uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer dan 10 personen jonger danĀ 12 jaar
  • Als uw bedrijf dagverblijf verzorgt voor meer danĀ 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapten

U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning heeft.

Wat moet u doen

Een melding of een vergunningsaanvraag doet u via het Omgevingsloket.

Melding

U doet minstens 4 weken voor u het gebouw gaat gebruiken een melding.

Vergunning

U vraagt een vergunning aan via het omgevingsloket. De gemeente neemt binnen 26 weken een besluit over uw vergunningsaanvraag. Deze termijn kan verlengt worden met 6 weken.

Bekijk ook