Collectevergunning

U wilt op straat of huis-aan-huis geld of spullen inzamelen voor een goed doel. Dan heeft u soms een collectevergunning nodig.

Wat moet u weten

U mag slechts 1 keer per jaar een collecte doen.

Geen vergunning nodig

Wel vergunning nodig

Als uw organisatie niet op het collecterooster van het CBF staat

Kijk of u in het collecterooster staat

 • Zo ja, dan meldt u uw collecte aan via gemeente@hilversum.nl
 • Zo nee, kijk dan in welke vrije periode u uw collecte wilt houden

Een aanvraag voor de collectevergunning doet u via de mail. Stuur een bericht naar gemeente@hilversum.nl en zet daarin:

 • Uw naam, factuuradres en contactgegevens
 • Uw KvK-nummer
 • De week waarin u wilt collecteren
 • Waarom u wilt collecteren

Na uw aanvraag

U hoort binnen 5 werkdagen of u de collectevergunning krijgt

Spelregels

 • De collectanten zijn 16 jaar of ouder
 • De collectanten krijgen niet betaald
 • De collectanten hebben een document of pasje van uw organisatie bij zich
 • Op de collectebussen staat duidelijk het doel aangegeven
 • Als u tijdens het collecteren lijsten gebruikt, dan staan daarop de naam en het adres van uw organisatie en de data van de collecte. Deze lijsten zijn genummerd
 • Wanneer de collecte is afgelopen, levert u een collectestaat in bij de gemeente. Dat is een overzicht van hoeveel geld u heeft opgehaald en waar u het voor gaat gebruiken

Wat kost het

Een collectevergunning aanvragen kost € 51,50