U wilt op straat of huis-aan-huis geld of spullen inzamelen voor een goed doel. Dan heeft u soms een collectevergunning nodig.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat moet u weten

U mag slechts 1 keer per jaar een collecte doen.

Geen vergunning nodig

Wel vergunning nodig

Als uw organisatie niet op het collecterooster van het CBF staat

Kijk of u in het collecterooster staat

 • Zo ja, dan meldt u uw collecte aan via gemeente@hilversum.nl
 • Zo nee, kijk dan in welke vrije periode u uw collecte wilt houden

Een aanvraag voor de collectevergunning doet u via de mail. Stuur een bericht naar gemeente@hilversum.nl en zet daarin:

 • Uw naam, factuuradres en contactgegevens
 • Uw KvK-nummer
 • De week waarin u wilt collecteren
 • Waarom u wilt collecteren

Na uw aanvraag

U hoort binnen 5 werkdagen of u de collectevergunning krijgt

Spelregels

 • De collectanten zijn 16 jaar of ouder
 • De collectanten krijgen niet betaald
 • De collectanten hebben een document of pasje van uw organisatie bij zich
 • Op de collectebussen staat duidelijk het doel aangegeven
 • Als u tijdens het collecteren lijsten gebruikt, dan staan daarop de naam en het adres van uw organisatie en de data van de collecte. Deze lijsten zijn genummerd
 • Wanneer de collecte is afgelopen, levert u een collectestaat in bij de gemeente. Dat is een overzicht van hoeveel geld u heeft opgehaald en waar u het voor gaat gebruiken

Wat kost het

Een collectevergunning aanvragen kost € 51,50