Programmasubsidie cultuur

Iedere organisatie kan geld (subsidie) aanvragen om culturele activiteiten voor Hilversum te organiseren, bijvoorbeeld een tentoonstelling of concert. U vraagt de subsidie op z'n laatst 13 weken voor het begin van de activiteit aan.

Wat moet u weten

 • Iedere organisatie kan een programmasubsidie voor een culturele activiteit aanvragen
 • De programmasubsidie is bedoeld voor het betalen van kosten van een culturele activiteit, bijvoorbeeld een concert of tentoonstelling
 • De bijdrage van de gemeente mag niet meer dan de helft zijn van de totale kosten van de activiteit
 • Als uw organisatie door het college van B en W is aangewezen als onderdeel van de culturele basisinfrastructuur, kunt u ook een basissubsidie cultuur aanvragen. De basissubsidie is voor het betalen van vaste kosten, zoals personeel en uw gebouw
 • De gemeente werkt aan nieuw cultuurbeleid. Totdat dit klaar is, zijn de stukken op deze pagina geldig. Ook als er een ouder jaartal bij staat

Beoordeling

Contact

Wat moet u doen

Wanneer u uw aanvraag instuurt, hangt af van de startdatum van uw activiteit:

Wanneer aanvraag insturen

Startdatum tussen

Op zijn laatst aanvragen

1 januari - 31 maart

30 september

1 april - 30 juni

31 december

1 juli - 30 september

31 maart

1 oktober - 31 december

30 juni

Meesturen

 • Aanvraagformulier programmasubsidie cultuur (pdf, 177 kB)
 • Werkplan waarin u alle onderdelen van de activiteit beschrijft. Laat zien hoe de onderdelen terug te vinden zijn in de begroting
 • Begroting die klopt en volledig is. Geef als het nodig is uitleg bij de kosten in de begroting
 • Jaarverslag en jaarrekening van het vorige jaar, als deze niet al bij de gemeente aanwezig zijn
 • Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Kopie van de oprichtingsakte en de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • De gemeente neemt per kwartaal een besluit. U ontvangt binnen 13 weken na de uiterste aanvraagdatum een beslissing
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail