Subsidies cultuur

U bent partner van Stichting Cultuur Netwerk Hilversum. U wilt geld (subsidie) aanvragen om culturele activiteiten te organiseren, die passen bij de doelen van de Corona Herstelagenda Cultuur.
Uw organisatie is onderdeel van de culturele basisinfrastructuur. U wilt geld (subsidie) aanvragen voor het betalen van vaste kosten.