Subsidie Corona Herstelagenda Cultuur

U bent partner van Stichting Cultuur Netwerk Hilversum. U wilt geld (subsidie) aanvragen om culturele activiteiten te organiseren, die passen binnen de Corona Herstelagenda Cultuur. De activiteiten moeten voldoen aan 4 doelen.

Wat moet u weten

 • Kunst en cultuur hebben veel last gehad van de coronamaatregelen. Het aantal activiteiten en de bezoekersaantallen zijn gedaald. De gemeente wil dat herstellen met de subsidie Corona Herstelagenda Cultuur. Zo moet Hilversum weer een stad worden die bruist en leeft
 • De subsidie kan alleen aangevraagd worden door partners van Stichting Cultuur Netwerk Hilversum
 • De subsidie moet passen binnen de 4 doelen uit de Corona Herstelagenda Cultuur:
  1. Culturele activiteiten organiseren om na de coronacrisis van Hilversum weer een stad te maken die bruist en leeft
  2. Vergroten van het culturele aanbod in de wijken
  3. Stimulering van vernieuwing. De gemeente ziet graag culturele presentatievormen die niet eerder in Hilversum aanwezig waren, bijvoorbeeld een festival, straattheater of een kunstruilmarkt
  4. Leegstand in het centrum oplossen door van lege winkels culturele plekken te maken

Beoordeling

Contact

Wat moet u doen

Meesturen

 1. Aanvraagformulier Corona Herstelagenda Cultuur. U vraagt dit formulier op via cultuur@hilversum.nl
 2. Een begroting die klopt en volledig is. Geef als het nodig is uitleg bij de kosten in de begroting
 3. Een plan waarin de gewenste activiteiten worden beschreven. Leg uit hoe de activiteiten in de begroting terug zijn te vinden
 4. Als u voor de eerste keer subsidie aanvraagt moeten de volgende bijlagen extra worden meegestuurd:
  • Kopie van de oprichtingsakte, de statuten van de rechtspersoon (stichting of vereniging) die de aanvraag instuurt
  • Bewijs van inschrijving van deze rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel

Na uw aanvraag

 • Pas als u alle documenten en gegevens heeft ingestuurd, nemen wij uw aanvraag in behandeling
 • U ontvangt het besluit van de gemeente (beschikking) via de mail