Uw inkomen is ineens veel lager en u kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen. Bijvoorbeeld door een ziekte, scheiding of werkloosheid. De woonkostentoeslag helpt hierbij. U krijgt dan tijdelijk geld.

Wat moet u weten

 • Woonkostentoeslag is iets anders dan huurtoeslag
 • Huurtoeslag gaat voor woonkostentoeslag. Dit betekent dat u alleen woonkostentoeslag kunt krijgen als u geen recht heeft op huurtoeslag. Bijvoorbeeld als u een koopwoning heeft of als uw huur hoger is dan de huurtoeslaggrens
 • Woonkostentoeslag is een soort bijzondere bijstand. U kunt deze ook aanvragen als u geen bijstandsuitkering heeft
 • Hoeveel geld u krijgt, ligt aan uw situatie. Dat is voor iedereen anders. De woonkostentoeslag is nooit hoger dan wat de Belastingdienst maximaal aan huurtoeslag geeft
 • U krijgt de woonkostentoeslag maximaal 6 maanden. Soms kan deze nog 6 maanden verlengd worden

Voorwaarden

 • U huurt een woning of u heeft een eigen woning in Hilversum. U woont zelf in deze woning
 • U bent 18 jaar of ouder
 • Uw inkomen is onverwacht en veel gedaald
 • U kunt uw huur of hypotheek niet meer betalen
  • U gebruikt al uw inkomen boven de bijstandsnorm die voor u geldt
  • U heeft niet meer vermogen dan de vermogensgrens
 • Het is niet uw schuld dat u uw huur of hypotheek niet meer kunt betalen
 • U kunt nergens anders wonen
 • Huurwoning:
  • Uw netto woonkosten per maand zijn hoger dan de huurtoeslaggrens
  • Dit betekent dat u geen recht heeft op huurtoeslag
  • Woonkosten zijn de huur en sommige servicekosten
  • U kunt een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst
 • Koopwoning:
  • Uw woonkosten mogen hoger of lager zijn dan de huurtoeslaggrens
  • Woonkosten zijn de hypotheek, hypotheekrente (min hypotheekrenteaftrek), opstalverzekering, onroerendezaakbelasting, onderhoudskosten, erfpachtcanon en rioolrecht waterschapsbelasting
 • U heeft een verhuisverplichting. Dit betekent dat u een goedkopere woning moet zoeken, met een huur onder de huurtoeslaggrens. Dit hoeft niet als u in een koopwoning woont met woonkosten onder de huurtoeslaggrens
 • U kunt bewijzen dat u actief zoekt naar een goedkopere woning. Dit hoeft niet als u in een koopwoning woont met woonkosten onder de huurtoeslaggrens
  • U staat ingeschreven bij WoningNet
  • U zoekt ook buiten Hilversum naar een woning
  • U vraagt urgentie aan
  • U reageert op lotingwoningen
  • Koopwoning met woonkosten boven de huurtoeslaggrens: U doet er alles aan om uw woning te verkopen. Uw woning staat te koop via een makelaar

Voorwaarden verlengen

 • Huurwoning: U heeft nog geen andere woning met een huur onder de huurtoeslaggrens
  • U kunt bewijzen dat u actief zoekt naar een goedkopere woning
  • U staat ingeschreven bij WoningNet
  • U zoekt ook buiten Hilversum naar een woning
  • U heeft geen passende woning geweigerd
 • Koopwoning met woonkosten boven de huurtoeslaggrens: U heeft er alles aan gedaan om uw woning te verkopen. Uw woning staat te koop via een makelaar

Wat moet u doen

 • U downloadt het aanvraagformulier (pdf, 161 kB)
 • U vult bij overige kosten Woonkostentoeslag in
 • U stuurt het ingevulde formulier naar de gemeente. Een postzegel is niet nodig:
  Gemeente Hilversum
  Antwoordnummer 1199
  1200 VB Hilversum

Meesturen

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs. Let op: geen rijbewijs
 • Overzicht van uw inkomen van de laatste 3 maanden
 • Zo compleet mogelijk overzicht van uw bezit en schulden
  • Kopie van afschriften van al uw bank- en spaarrekeningen van de laatste 2 maanden. Ook van uw minderjarige kinderen
  • Als u in een schuldentraject zit, stuur dan ook de berekening van het vrij te laten bedrag mee. Dit is het bedrag wat u over heeft om van te leven
 • Huurwoning:
  • Kopie van uw huurcontract
  • De laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting die u van de Belastingdienst heeft gekregen
 • Koopwoning:
  • Overzicht van uw hypotheekschuld en rente
  • Kopie van uw opstalverzekering
  • De WOZ-waarde van uw woning
  • De onroerendezaakbelasting (OZB) die u heeft betaald
  • De laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting die u van de Belastingdienst heeft gekregen

Na uw aanvraag

 • Als u het aanvraagformulier en alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk. Dit duurt maximaal 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing. Daarin staat of u geld krijgt en zo ja, hoeveel
 • Als u het niet eens bent met de beslissing, dan kunt u contact opnemen met degene die uw aanvraag beoordeeld heeft
 • U kunt ook direct bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Contact