Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2023 versie 2 n.a.v. M23-06

Anja (A.W.A.M.P.) Wijnands-van Daal
voorzitter
Lage Naarderweg 52 b
1211 AC  HILVERSUM
Telefoonnummer: 06 46 32 79 95

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Ter attentie van wethouder B. Heller
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Hilversum, 23 februari 2023
Betreft: Advies “Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2023 versie 2” n.a.v. M23-06

Geachte heer Heller, geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Op 16 februari 2023 ontvingen wij het verzoek om een advies te geven op “Beleidsregels gemeentelijk minimabeleid Hilversum 2023 versie 2” n.a.v. M23-06 en dit u te doen toekomen voor 24  februari 2023.
Na beraad via mail komt de ArSD tot een positief advies over de door het college voorgestelde uitvoering van M23-06. Hiermee worden inwoners van Hilversum die problemen hebben om rond te komen extra gesteund.
We adviseren u verder de inwoners zo goed mogelijk te informeren over deze wijziging, zowel schriftelijk als via sociale media.
Mocht dit advies vragen oproepen, dan is de Adviesraad graag bereid om deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Hilversum,

Mw.  A.W.A.M.P. Wijnands-van Daal,
Voorzitter