Advies over inkoop Trapliften

Advies over inkoop trapliften

Beraad Gooise Meren                                      
Adviesraad Sociaal Domein HBEL
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum
Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

De Colleges van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten Blaricum, Eemnes, Gooise Meren,
Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren

Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Wijdemeren, 28 augustus 2023

Onderwerp: Advies over de Inkoop Trapliften

Geacht Colleges,

Hierbij ontvangt u het gezamenlijke advies van de Adviesraden Sociaal Domein HBEL, Hilversum en Wijdemeren en van het Beraad Gooise Meren (hierna: adviesraden) over de Inkoop Trapliften. Dit advies is gebaseerd op het concept van de Offerteaanvraag WMO Trapliften van 11 augustus 2023 en op de informatie die de werkgroep van de adviesraden heeft ontvangen tijdens twee overleg bijeenkomsten met Simone Calis en Yvonne Driessen.

Context

De deelnemende gemeenten hebben de gezamenlijk Inkoop van Trapliften ondergebracht bij de
Regio Gooi en Vechtstreek. De toekenning van trapliften gebeurt door de individuele gemeenten op basis van lokaal geldend beleid. Het lokaal geldende beleid is geen onderdeel van dit advies.

Bevindingen van de werkgroep

Algemene conclusie is dat sprake is van een duidelijke en complete offerteaanvraag, waarin veel
aandacht wordt besteed aan de positie en belangen van de inwoner als gebruiker van de traplift. De adviesraden kunnen zich vinden in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de
offerteaanvraag.

 • De adviesraden hebben de volgende aandachtspunten/suggesties geformuleerd:
  Advies is om in de inleiding een zin toe te voegen dat bij het samenstellen van de offerte ook de uitkomsten van de klachtenprocedures en cliënt-ervaringsonderzoeken zijn meegenomen in het programma van eisen
 • Wellicht is het zinvol dat de opdrachtnemer elke twee jaar expliciet een terugkoppeling geeft op de opstelling van de opdrachtgever bij de uitvoering van het contract (upward appraisal)
 • In de technische eisen is het volgende opgenomen: “Onderstaande opties zijn uitsluitend
  inbegrepen in de all-in prijs van een traplift, indien deze gezien de gebruikseisen en
  persoonskenmerken van de cliënt noodzakelijk zijn”. Ons inziens zou ook rekening moeten
  worden gehouden met de situatie van andere bewoners van het huis. Mogelijk blijft voor die
  andere bewoners, na montage van de traplift, onvoldoende ruimte over om veilig boven of
  beneden te komen. En waarom niet een extra spilbeugel als dat veiliger en steviger is

Beraad Gooise Meren                                      
Adviesraad Sociaal Domein HBEL
Adviesraad Sociaal Domein Hilversum
Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren

Bruikleenovereenkomst

Tijdens de bijeenkomst van 21 juli 2023 en later ook per email zijn door de leden van de werkgroep
namens de adviesraden voorstellen ingebracht om de bruikleenovereenkomst duidelijker en meer
cliëntvriendelijk te formuleren.

Graag vernemen de adviesraden wat met deze suggesties is gedaan. De adviesraden zien graag de aangepaste versie van de bruikleenovereenkomst tegemoet.

Tot slot

Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Beraad Gooise Meren: w.g. Mirjam van der Heijden              

Adviesraad Sociaal Domein HBEL: w.g. Yvonne van Dam

Adviesraad Sociaal Domein  Hilversum : w.g. Anja Wijnands-van Daal        

Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren: w.g. Martin Vredenduin