Kleine Spoorbomen einde jaar dicht voor gemotoriseerd verkeer

7 mei 2024
De spoorwegovergang Kleine Spoorbomen, tussen de Koninginneweg en de Noorderweg, gaat vanaf 2 december 2024 dicht voor gemotoriseerd verkeer. Voor (brom)fietsers en voetgangers blijft de overgang open. In de nieuwe situatie krijgt de overgang gescheiden paden voor zowel voetgangers als (brom)fietsers, waarmee de verkeersveiligheid op en rond de Kleine Spoorbomen structureel verbetert.

Arno Scheepers, projectwethouder Kleine Spoorbomen: “Samen met de buurt is gekeken hoe we de overgang Kleine Spoorbomen op een goede manier kunnen inrichten en ook het verkeer in de omliggende straten veiliger kunnen maken. Ik ben hartstikke blij met het resultaat dat bereikt is in samenwerking met de buurt en ProRail: een overzichtelijke verkeerssituatie voor bromfietsers, fietsers en voetgangers."

Aanpassing in fases

De afgelopen jaren heeft de gemeente samen met ProRail onderzoek gedaan naar deze spoorwegovergang. Op basis van de resultaten van dit onderzoek en de adviezen van de werkgroep van buurtbewoners heeft de gemeenteraad in mei 2020 besloten om de Kleine Spoorbomen te sluiten voor autoverkeer. Om de afsluiting mogelijk te maken, worden de wegen rondom de Kleine Spoorbomen in een aantal fases aangepast.

Werkzaamheden Simon Stevinweg en Snelliuslaan

De werkzaamheden aan de Simon Stevinweg en Snelliuslaan zijn eind 2023 begonnen en de verwachting is dat ze deze maand zijn afgerond. Er is gewerkt aan de invoering van een 30-kilometerzone, het opnieuw inrichten van de rijbaan en het toevoegen van verkeersplateaus. Dit moet leiden tot minder geluidsoverlast en een veiligere situatie.

Rioolwerkzaamheden Noorderweg en Koninginneweg

In juni 2024 vinden er rioolwerkzaamheden plaats op de Noorderweg, bij het deel tussen de Kleine Spoorbomen en Simon Stevinweg, en de Koninginneweg ter hoogte van restaurant Tiramisu. Dit deel wordt dan afgesloten voor doorgaand verkeer. Deze werkzaamheden duren ongeveer een maand. De Koninginneweg blijft tijdens de werkzaamheden wel open.

Herinrichting Noorderweg

In september 2024 starten de werkzaamheden aan de Noorderweg. Daar wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd van het Oosterspoorplein naar de Simon Stevinweg. Ook wordt een 30km-zone ingevoerd. 

Enkele maanden alleen geopend voor spoedeisende hulp

Op 2 december 2024 past ProRail de spoorwegovergang Kleine Spoorbomen aan. De spoorwegovergang blijft vanaf dat moment volledig gesloten - ook voor voetgangers en (brom) fietsverkeer - totdat de wegen aan beide zijden van de spoorwegovergang zijn aangepast. Dat is naar verwachting in het voorjaar van 2025. Nood- en hulpdiensten kunnen voor spoedeisende hulp via de fiets- en voetpaden gebruik blijven maken van de overgang.