Kleine Spoorbomen

De verkeersveiligheid bij de Kleine Spoorbomen tussen de Koninginneweg en de Noorderweg wordt verbeterd.

Wat u moet weten

De gemeente maakt de spoorwegovergang 'Kleine Spoorbomen' bij de kruising Schoolstraat-Noorderweg verkeersveiliger. Samen met de buurt hebben we gekeken hoe we dit op een goede manier kunnen doen én ook de verkeerssituatie in de omliggende straten veiliger kunnen maken.

De afgelopen jaren is er daarom onderzoek gedaan door de gemeente en ProRail. Op basis van dit onderzoek en de adviezen van de bewoners heeft de gemeenteraad in mei 2020 besloten om de Kleine Spoorbomen te sluiten voor autoverkeer. Om deze afsluiting van de spoorwegovergang mogelijk te maken, worden de wegen rondom de spoorwegovergang in een aantal fases aangepast.

Vanaf 2 december dicht

De spoorwegovergang ‘Kleine Spoorbomen’ gaat vanaf maandag 2 december 2024 dicht voor al het gemotoriseerd verkeer. In de nieuwe situatie gaat de spoorwegovergang ‘Kleine Spoorbomen’ alleen open voor (brom)fietsers en voetgangers. De Kleine Spoorbomen krijgt gescheiden paden voor voetgangers en (brom)fietsen. In noodsituaties kunnen politie, brandweer en ambulances via deze paden gebruik blijven maken van deze overgang. Vanaf 2 december gaat ProRail de Kleine Spoorbomen aanpassen.

Dat betekent dat de spoorwegovergang ‘Kleine Spoorbomen’ vanaf 2 december in zijn geheel dicht is voor al het verkeer. Na het weekend van 2 december blijft de spoorwegovergang tijdelijk gesloten, ook voor voetgangers en (brom)fietsers, totdat de wegen aan beide zijden van de spoorwegovergang zijn aangepast. We streven er met onze partners naar om de spoorwegovergang zo snel mogelijk weer open te stellen voor (brom)fietsers en voetgangers. De verwachting is dat dit rond het voorjaar 2025 kan.  

Kaart

Onderstaande kaart laat de nieuwe situatie zien van de Kleine Spoorbomen na de werkzaamheden. De Simon Stevinweg en de Snelliuslaan zijn dan een 30-kilometerweg geworden. Ook is de rijbaan opnieuw ingericht en zijn er verkeersplateaus toegevoegd. Op de Noorderweg wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd, van het Oosterspoorplein naar de Simon Stevinweg. Ook komt hier een 30-kilometerzone. De Kleine Spoorbomen zijn straks alleen nog te gebruiken door fietsers en voetgangers. Hier worden nieuwe fiets- en wandelpaden voor aangelegd. Ook de Korte Larenseweg, Noordweg, de Geuzenweg en de Korte Noorderweg krijgen verkeersplateaus. 

Onderstaande kaart laat de nieuwe situatie zien van de Kleine Spoorbomen na de werkzaamheden

Planning

Voordat de Kleine Spoorbomen kunnen worden gesloten, zijn er verschillende, voorbereidende werkzaamheden nodig. 

Werkzaamheden Simon Stevinweg en Snelliuslaan

De werkzaamheden aan de Simon Stevinweg en Snelliuslaan zijn eind 2023 al begonnen en we hopen dit deze maand af te ronden (mei 2024). Er is gewerkt aan de invoering van een 30-kilometerzone, het opnieuw inrichten van de rijbaan en het toevoegen van verkeersplateaus. Dit moet leiden tot een veiligere situatie, voor met name fietsers.

Rioolwerkzaamheden Noorderweg en Koninginneweg

In juni 2024 zijn er rioolwerkzaamheden op de Noorderweg, bij het gedeelte tussen de Kleine Spoorbomen en Simon Stevinweg, en de Koninginneweg ter hoogte van ‘Tiramisu’. Dit duurt ongeveer een maand. Tijdens de werkzaamheden wordt dit deel van de Noorderweg afgesloten voor doorgaand verkeer en wordt het verkeerd omgeleid. 

De Koninginneweg blijft tijdens de werkzaamheden open voor bestemmingsverkeer, bussen, fietsers en voetgangers. De Koninginneweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook hiervoor wordt een omleiding ingesteld.

Werkzaamheden Noorderweg

Na de zomer van 2024 starten we met de werkzaamheden aan de Noorderweg. Op de Noorderweg wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd van het Oosterspoorplein naar de Simon Stevinweg. Ook wordt er een 30-kilometerzone ingevoerd.