5 x afvalstoffenheffing: wat, waarom en waarvoor

15 februari 2024
Ieder jaar weer ontvangt ieder huishouden in Nederland - dus ook wij in Hilversum - een aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Niet al te leuk. Het uitgangspunt is dat de (woon)lasten niet méér stijgen dan de inflatie. Weet dit: een betalingsregeling of kwijtschelding is mogelijk! Het hangt van een aantal voorwaarden af. In dit artikel vertellen wij u meer over de afvalstoffenheffing.

5 x Afvalstoffenheffing

•    In 2024 betaalt een Hilversums éénpersoonshuishouden € 239,98 aan afvalstoffenheffing, een tweepersoonshuishouden € 319,32 en een huishouden met meer dan twee personen € 398,28. Dit is een stijging van 4,4%.

•    De kosten van de afvalstoffenheffing (4.4%) en rioolheffing (8,1%) stijgen dit jaar, doordat er veel meer kosten gemaakt worden. Om toch uit te komen op een stijging van de woonlasten tot maximaal de inflatie, wordt de stijging van de OZB beperkt tot 1,76%.

•    De hoogte van de afvalstoffenheffing verschilt per gemeente. De gemeenteraad stelt de hoogte van de afvalstoffenheffing jaarlijks vast. Met de inkomsten uit de afvalstoffenheffing worden naast het ophalen van huisvuil ook andere diensten betaald, zoals het reinigen van de straten en openbare ruimte.

•    De gemeente mag alleen de kosten die voor de afvalinzameling worden gemaakt, doorbelasten. In 2024 wordt 93% van de kosten doorbelast aan de inwoners. De overige kosten worden uit de algemene middelen betaald. Hierdoor stijgen de woonlasten voor inwoners minder hard.

•    Iedere gemeente is verplicht huishoudelijk afval in te (laten) zamelen, dat staat zo in de wet. Het (laten) afvoeren en verwerken van huishoudelijk afval kost natuurlijk geld. Daarvoor moet ieder huishouden afvalstoffenheffing betalen. De gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek hebben de taak overgedragen aan de Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD). De GAD maakt géén winst.

Meer weten 

Lees meer op www.gad.nl/ /afvalstoffenheffing/of op hilversum.nl/belastingen/afvalstoffenheffing.
Nog meer vragen? Mail dan naar belastingen@hilversum.nl of bel met 14 035. Om uw vraag snel te beantwoorden hebben wij uw burgerservicenummer (BSN), subjectnummer of aanslagnummer nodig.

Gemeentelijke belastingen 

De gemeente heft jaarlijks een aantal gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. De gemeenteraad stelt de hoogte van gemeentelijke belastingen jaarlijks vast waarbij de totale stijging van de woonlasten maximaal de inflatie is. Het hangt af van uw situatie welke belastingen op uw aanslagbiljet staan. De gemeente Hilversum stelt jaarlijks de waarde vast voor uw woning of bedrijfspand. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen.

Betalingsregeling of kwijtschelding 

Op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen ziet u welk bedrag en op welke datum het bedrag van uw rekening wordt afgeschreven Als u niet op tijd kunt betalen, kunt u een betalingsregeling aanvragen. Als u een laag inkomen heeft, kunt u een aanvraag voor kwijtschelding doen. Kijk op https://hilversum.nl/belastingen hoe u dat doet.