Uw wijk

Hilversum bestaat uit verschillende wijken. Elke wijk heeft een eigen wijkwethouder, -regisseur, -boa en -agent. U kunt contact opnemen met uw wijkvertegenwoordigers, een melding doen en samen werken aan een fijne buurt.

Wat moet u weten?

 • Wijkregisseur: Elke wijk heeft een eigen wijkregisseur. U kunt bij deze persoon terecht voor vragen over uw wijk en met ideeën
 • Wijkagent: Bij vragen over veiligheid en overlast. Bel naar 0900-8844
 • Wijkboa: Bij vragen over veiligheid en overlast in de openbare ruimte. Bel naar 14 035
 • Wijkwethouder: De wijkwethouder is verantwoordelijk voor de belangrijke thema’s van een wijk
 • Sociaal werker: U kunt contact opnemen met Versa Welzijn

Melding doen

 • Als u een melding wilt doen over bijvoorbeeld losse tegels, kapotte lantaarnpaal of afval, dan kunt u dit melden. U meldt dit niet via de wijkregisseur

Ideeën voor uw wijk

De gemeente hoort graag uw ideeën (wijkinitiatieven) om uw wijk leuker te maken en helpt u met het uitvoeren daarvan. Iedere wijk heeft een wijkbudget, waaruit vaak meebetaald kan worden aan uw idee. Neem hiervoor contact op met uw wijkregisseur.

Denk bij uw wijkinitiatief aan het volgende:

 • Bedenk wat u zelf kunt doen om uw idee uit te voeren (inzet, tijd en geld) en wat u verwacht van de gemeente
 • Zorg dat mensen in de buurt uw idee steunen (draagvlak)
 • Laat duidelijk weten hoe uw idee verschil maakt in uw wijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan minder eenzaamheid of meer veiligheid
 • Uw idee mag niet tegen gemeentelijke beleid ingaan, zoals een bestemmingsplan of monumentenzorg

Direct aan de slag

 • Zet planten in de boomspiegel
 • Leg met uw buurt een geveltuintje aan
 • Vraag knijpers, hesjes en vuilniszakken aan bij de gemeente om uw buurt schoon te maken. U belt hiervoor met 14 035 en vraagt naar afdeling openbare ruimte, team beheer en onderhoud

Contactpersonen per wijk