Mijn wijk

Informatie over uw wijk en contactgegevens van uw wijkwethouder, wijkregisseur, wijkboa en wijkagent.
U wilt geld (subsidie) aanvragen voor een activiteit in uw wijk of buurt.
U kunt de grond rondom bomen (boomspiegel) gebruiken om plantjes te planten. Dit is goed voor de natuur. U neemt contact op met uw wijkregisseur.
Om uw straat fleuriger te maken kunt u een tuintje tussen uw huis en de straat aanleggen: Een geveltuintje. U neemt hiervoor contact op met uw wijkregisseur.
Een boom aanmelden als boom met bewonerswaarde. Wanneer 3 verschillende inwoners van 3 verschillende adressen dezelfde boom hebben aangemeld dan heeft de boom bewonerswaarde.