Nest eikenprocessierups melden

We voorkomen de eikenprocessierups door te zorgen dat natuurlijke vijanden zoals insecten, vogels en vleermuizen de ruimte hebben. Ook zuigen wij nesten weg. Meld een nest in de openbare ruimte van Hilversum, zodat wij deze kunnen weghalen.

Wat moet u weten

 • De gemeente controleert de eiken in Hilversum in de openbare ruimte
 • Gevonden nesten halen we zo snel mogelijk weg door ze op te zuigen
 • Plekken waar mensen langere tijd zijn hebben voorrang bij controle en weghalen van de nesten. Denk hierbij aan scholen, speeltuinen, begraafplaatsen en belangrijke fiets- en wandelpaden
 • Een nest op uw eigen terrein moet u zelf laten weghalen. Laat dit doen door een bestrijdingsbedrijf of hovenier (tuinman of -vrouw)

Natuurlijke vijanden

 • We voorkomen de eikenprocessierups door te zorgen dat natuurlijke vijanden zoals insecten, vogels en vleermuizen de ruimte hebben
 • We zorgen ervoor dat het groen in Hilversum meer voedsel en schuilplaatsen geeft voor deze natuurlijke vijanden. Dat doen we door minder te maaien en het ophangen van nest- en vleermuiskasten

Wat moet u doen

 • U kunt een nest van de eikenprocessierups melden via de kaart eikenprocessierups
 • Op deze kaart ziet u alle eiken in Hilversum. Ook ziet u of een nest al is gemeld, weggehaald of op de planning staat om weg te halen
 • Is de boom waar u een nest in ziet zitten nog niet gemeld, dan klikt u de boom aan op de kaart (oranje stip)
 • Zoom goed in om de goede boom te kiezen
 • Klik op verzenden om het nest te melden

Wat kost het

Gratis