Als u schade heeft omdat de gemeente iets aan het bestemmingsplan verandert, kan het zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard door de aanleg van een weg.

Wat moet u weten

 • In een bestemmingsplan staat hoe een gebied gebruikt mag worden
 • Planschade kan ontstaan als de gemeente een nieuw bestemmingsplan maakt, een bestemmingsplan verandert of van het bestemmingsplan afwijkt
 • Bijvoorbeeld: een huis of een stuk grond wordt minder waard omdat de gemeente een weg laat aanleggen
 • Het hele planschadeproces kan lange tijd duren

Voorwaarden

 • U moet kunnen bewijzen dat u schade heeft
 • U vraagt de schadevergoeding aan binnen 5 jaar nadat de verandering door de gemeente definitief is geworden
 • U kunt bewijzen dat het niet eerlijk is als u de schade helemaal zelf moet betalen
 • U kon de schade niet verwachten, bijvoorbeeld toen u het huis of de grond kocht
 • U heeft geen andere schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening)
 • Alle regels voor de schadevergoeding staan in de verordening planschade

Contact

 • Met vragen kunt u terecht bij de afdeling Leefomgeving, team Ruimtelijke Kwaliteit, telefoonnummer 14 035 of via het contactformulier

Wat moet u doen

Gemeente Hilversum
College van B & W
Postbus 9900
1201 GM Hilversum

Na uw aanvraag

 1. Na inzending krijgt u een ontvangstbevestiging.
 2. U betaalt € 300 voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. U krijgt dit bedrag terug als u gelijk heeft over de schade
 3. Een onafhankelijke adviseur of een adviescommissie behandelt uw aanvraag
 4. De adviseur nodigt u uit om uw aanvraag tijdens een bijeenkomst toe te lichten
 5. De adviseur of de adviescommissie komt langs op de plek
 6. De adviseur beoordeelt uw aanvraag en stelt een ontwerpadvies op. U krijgt hierover een brief
 7. U kunt binnen 4 weken schriftelijk op dit advies reageren
 8. De adviseur stelt een eindadvies op voor het college
 9. Het college neemt een besluit en houdt hierbij rekening met het advies
 10. U krijgt een brief met het besluit

Bezwaar maken

 • Als u het niet eens bent met het besluit van het college over uw aanvraag, kunt u bezwaar maken

Wat kost het

€ 300 voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. U krijgt dit bedrag terug als u de schadevergoeding, of een deel ervan, ontvangt.