Logopedie

Op de basisscholen werkt vanuit de gemeente een logopedist. Met toestemming van de ouders bekijkt de logopedist hoe het gaat met het praten en het begrip van een kind. De logopedist kan ook jongere kinderen (2-4 jarigen) onderzoeken.

Wat moet u weten

Een goede spraak- en taalontwikkeling is belangrijk. Voor de ontwikkeling van een kind en voor het goed volgen van het onderwijs. Leerproblemen worden voorkomen bij het vroeg opsporen van:

 • spraakproblemen
 • taalproblemen
 • gehoorproblemen
 • verkeerde mondgewoonte

Logopedie 5 jarigen

 • De logopedist doet een kort onderzoek (screening) op school
 • De uitslag bespreekt de logopedist met de leerkracht en met de ouders
 • De uitslag krijgen ouders via e-mail. Mogelijk ook met folders of oefenpakketten
 • Als het nodig is stuurt de logopedist een kind door voor een logopedische behandeling
 • Er wordt niet op school behandeld

Logopedie 2-4 jarigen

 • Als medewerkers van het consultatiebureau of van de kinderopvang twijfels hebben over de spraak- of taalontwikkeling van kinderen, kunnen zij een kind aanmelden voor een onderzoek
 • De logopedist neemt contact op met de ouders
 • De uitslag krijgen ouders via e-mail. Mogelijk ook met folders of oefenpakketten

Contact met logopedie

Heeft u vragen dan kunt u die mailen naar logopedie@hilversum.nl

Wat kost het

Gratis