Logopedie aanvragen

* is verplicht
Aanvrager
Deze aanvraag komt van
Vraagt aan voor:
Reden aanvraag - probleemgebied *(verplicht)
Maximaal 4 bestanden.
2 MB limiet.
Toegestane types: jpg, jpeg, png, pdf, word.
Toestemming

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De gemeente Hilversum hecht waarde aan de bescherming van uw privacy. Alle informatie die u de logopedist geeft, valt onder de wet  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  Dit betekent dat wij deze gegevens niet zonder uw toestemming aan andere organisaties of personen mogen geven. Wij bewaren de gegevens tot het jaar waarin het kind 12 jaar wordt. Op uw verzoek kunnen wij de gegevens ook korter bewaren.  Uiteraard worden de gegevens strikt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in het kader van dit logopedisch onderzoek en eventuele extra controles.