Kind erkennen

Als u niet getrouwd bent en geen geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft uw kind volgens de wet alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U hoeft daarvoor niet de biologische ouder te zijn. U maakt hiervoor een afspraak.

Wat moet u weten

 • Er zijn 3 momenten waarop u een kind kunt erkennen: vóór de geboorte, bij de aangifte van de geboorte of ná de aangifte van de geboorte
 • Als u een kind erkent, krijgt u automatisch het ouderlijk gezag over het kind (samen met de moeder). Als alleen de moeder het ouderlijk gezag over het kind wil, moet de moeder meekomen naar de erkenning. Bij Rijksoverheid vindt u meer informatie over ouderlijk gezag
 • Sinds 1 januari 2024 kunt u er ook voor kiezen om uw kind de achternaam van beide ouders te geven. Meer informatie over het kiezen van een achternaam voor uw kind vindt u bij Rijksoverheid

Vóór de geboorte

 • U erkent het kind al tijdens de zwangerschap. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Vanaf de geboorte bent u dan de wettelijke vader of duomoeder
 • Bij erkenning van het 1e kind moet de geboortemoeder persoonlijk aanwezig zijn om toestemming te geven. Bij erkenning van een volgend kind mag de moeder schriftelijk toestemming geven
 • Bij het 1e kind van u en uw partner kunt u ervoor kiezen dat het kind de achternaam van de vader of de duomoeder krijgt. Dit doet u bij de erkenning. Beide partners tekenen daarvoor de akte van erkenning van de ongeboren vrucht
 • Als u geen achternaam kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen binnen deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam. Meer informatie over het kiezen van een achternaam voor uw kind vindt u bij Rijksoverheid

Bij aangifte geboorte

 • Bij erkenning bij de geboorteaangifte van het 1e kind moet de geboortemoeder persoonlijk aanwezig zijn om toestemming te geven. Daarom is het handiger als u de erkenning van het 1e kind vóór de geboorte regelt. Bij erkenning van een volgend kind mag de moeder schriftelijk toestemming geven
 • Als u geen achternaam kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder. De volgende kinderen binnen deze relatie krijgen automatisch dezelfde achternaam. Meer informatie over het kiezen van een achternaam voor uw kind vindt u bij Rijksoverheid

Na aangifte geboorte

 • Iedereen die geen wettelijke vader heeft, kan erkend worden
 • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder toestemming geven
 • Als het kind 12 jaar of ouder is, moeten de moeder en het kind toestemming geven
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, moet alleen het kind toestemming geven

Wat moet u doen

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Als de moeder niet meekomt naar de afspraak heeft u een schriftelijke toestemming met handtekening van de moeder nodig. Neem ook een kopie van het identiteitsbewijs van de moeder mee
 • Als het kind 12 tot 16 jaar is, heeft u schriftelijke toestemming nodig van het kind en de moeder.
 • Als het kind 16 jaar of ouder is, heeft u persoonlijke toestemming nodig van het kind. De moeder hoeft dan geen toestemming meer te geven

Wat kost het

Erkenning van een kind is gratis.