Aangifte levenloos geboren kind

Als een baby levenloos geboren wordt, kunt u als ouder bij de gemeente waar het kind is geboren een akte van geboorte (levenloos) laten opmaken. Een officieel bewijs dat het kind geboren is. U maakt hiervoor een afspraak.

Wat moet u weten

  • Als uw kind na 24 weken zwangerschap levenloos geboren wordt, moet u daar aangifte van doen bij de gemeente waar het kind is geboren. Als uw kind voor 24 weken zwangerschap levenloos geboren is dan hoeft u geen aangifte te doen, maar het mag wel
  • De gemeente maakt een akte van geboorte (levenloos) op, een officieel bewijs dat het kind geboren is. U kunt de voor- en achternamen die u voor uw kind gekozen heeft in de akte laten zetten. In de akte staan de namen van u en uw partner. U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje
  • De aangifte doet u aan de balie van de gemeente (op afspraak). Als u de aangifte niet zelf kunt doen, dan kan iemand die aanwezig was bij de bevalling, de uitvaartondernemer of een medewerker van het het ziekenhuis dit voor u doen
  • Heeft u de akte van geboorte (levenloos), dan kunt u uw kind ook laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP)

Achternaam kiezen voor levenloos geboren kind

Als het om een eerste kind gaat mogen de ouders de achternaam van hun kind kiezen. Dat kan de achternaam van de vader of van de (duo)moeder zijn. De ouders kunnen bij een volgend kind opnieuw zelf een achternaam kiezen.

Wat moet u doen

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van de persoon die de aangifte doet (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument)
  • Verklaring van overlijden (van een dokter) en een gesloten B-envelop (doodsoorzaakverklaring) na een zwangerschap langer dan 24 weken
  • Verklaring van overlijden (van een dokter of verloskundige) na een zwangerschap korter dan 24 weken
  • Als u wilt: trouwboekje voor het bijschrijven van uw kind

Wat kost het

Het maken van de akte van geboorte (levenloos) is gratis.