Overlijden

Meestal regelt een uitvaartverzorger de aangifte van overlijden. U kunt dit als nabestaande ook zelf doen.
U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. Dat heet een verlof tot begraven/cremeren.
Met een laissez-passer (toestemming voor vervoer) kunt u een overledene naar het buitenland laten vervoeren. De gemeente waar de persoon is overleden moet goedkeuring geven voor dat vervoer.