Aangifte geboorte

U moet de geboorte van een kind binnen 3 dagen na de bevalling doorgeven aan de gemeente waar de baby is geboren. U kunt op 2 manieren aangifte doen: digitaal of persoonlijk aan de balie na het maken van een afspraak.

Wat moet u weten

Wie kan aangifte doen

 • De vader of (duo)moeder van het kind
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest, bijvoorbeeld een vriend of familielid
 • Het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind geboren is. Dit kan alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was
 • De burgemeester of een ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen

U hoeft de baby niet mee te nemen bij de geboorteaangifte.

Digitaal aangifte doen

 • Voor digitale aangifte heeft u een DigiD nodig
 • Digitale aangifte kan alleen samen door de vader of duomoeder en de moeder. U heeft beide een DigiD nodig
 • Als u niet getrouwd of geregistreerd partner bent en als er geen erkenning voor de geboorte is gedaan kan alleen de moeder aangifte doen

Achternaam kind kiezen

 • Sinds 1 januari 2024 kunt u er ook voor kiezen om uw kind de achternaam van beide ouders te geven. Kijk voor meer informatie opĀ Achternaam kind kiezen

Binnen 3 dagen

U doet binnen 3 dagen na de geboorte van het kind aangifte. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn. Als u niet via DigiD aangifte kunt doen, mail dan naar publiekszaken@hilversum.nl of bel met 14 035. Wij maken dan een afspraak met u.

Uiterlijke dag om aangifte geboorte te doen
Kind geboren op:Uiterlijk aangifte doen op:
maandagdonderdag
dinsdagvrijdag
woensdagmaandag
donderdagmaandag
vrijdagdinsdag
vrijdag (en maandag is een feestdag)woensdag
zaterdagdinsdag
zondagwoensdag

Wat moet u doen

Meenemen

 • Geldig identiteitsbewijs
 • Geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind is geboren
 • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend
 • Trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht

Wat kost het

De aangifte van geboorte is gratis.