Aangifte geboorte

U moet de geboorte van een kind binnen 3 dagen na de bevalling doorgeven aan de gemeente waar de baby is geboren. U maakt hiervoor een afspraak. Na de aangifte krijgt u de geboorteakte.

Wie kan aangifte doen

  • De vader of (duo)moeder van het kind
  • Iemand die bij de geboorte aanwezig is geweest, bijvoorbeeld een vriend of familielid
  • Het hoofd van het ziekenhuis of de kliniek waar het kind geboren is. Dit kan alleen als er niemand bij de geboorte aanwezig was
  • De burgemeester of een ambtenaar van de gemeente waar het kind geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen

U hoeft de baby niet mee te nemen bij de geboorteaangifte.

Binnen 3 dagen

U doet binnen 3 dagen na de geboorte van het kind aangifte. De dag van geboorte telt niet mee voor de termijn.

Uiterlijke dag om aangifte geboorte te doen

Kind geboren op:

Uiterlijk aangifte doen op:

maandag

donderdag

dinsdag

vrijdag

woensdag

maandag

donderdag

maandag

vrijdag

dinsdag

vrijdag (en maandag is een feestdag)

woensdag

zaterdag

dinsdag

zondag

woensdag

Als het niet lukt om binnen deze tijd een afspraak te maken neemt u contact op via telefoonnummer 14 035.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs
  • Geldig identiteitsbewijs van de moeder uit wie het kind is geboren
  • Afschrift van de erkenningsakte als het kind al voor de geboorte is erkend
  • Trouwboekje of partnerschapsboekje. U mag uw kind daarin laten vermelden, maar dit is niet verplicht

De aangifte van geboorte is gratis.