Het nieuwe Omgevingsloket

Als u iets wilt veranderen in uw huis, tuin, bedrijf of omgeving dan gaat u naar het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket checkt u online of u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat zo is, dan kunt u ook via het loket de vergunning aanvragen, de melding doen of de aanvullende informatie doorgeven. Het Omgevingsloket bevat ook informatie over welke regels er gelden op de plek waar u iets wilt veranderen.

Wat moet u weten

Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. En er is een nieuw Omgevingsloket. Dit loket vervangt de volgende loketten:

 • Omgevingsloket online (OLO)
 • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
 • Ruimtelijkeplannen.nl
 • Meldpunt bodemkwaliteit  

Waar vindt u het Omgevingsloket 

Hoe werkt het Omgevingsloket

Het Omgevingsloket bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Vergunningcheck: In het Omgevingsloket vindt u een vergunningcheck. Het is mogelijk om hiermee te controleren of u een vergunning nodig heeft om uw plannen uit te voeren. Deze checker is zeer uitgebreid en is daarmee vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die veelvuldig aanvragen doen. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met de gemeente met de vraag of u een vergunning moet aanvragen of melding moet doen. Blijkt dat u een vergunning nodig heeft? U kunt dan gelijk de aanvraag indienen
 • Aanvragen: Hier doet u digitaal een aanvraag of melding en voegt u eventuele informatie als tekeningen toe. U logt in met uw DigiD of eHerkenning. Hoe meer vragen u invult, hoe kleiner de kans dat uw project vertraging oploopt. Let op: het aanvragen van een vergunning kost geld 
 • Regels op de kaart: Hier ziet u welke regels er gelden per gebied of locatie. Vul uw adres in of zoek op de kaart    
 • Maatregelen op maat: Hier vindt u informatie over welke maatregelen u moet treffen om te zorgen dat u aan de regels voldoet 
 • Mijn Omgevingsloket: Hier vindt u een overzicht van uw (concept)aanvragen, meldingen en informatieplichten 
 • Wij ontvangen vanuit dit Omgevingsloket uw aanvraag, melding of informatie om deze te beoordelen en behandelen
 • Wij sturen u berichten via de e-mail als u uw e-mailadres heeft opgegeven. Anders krijgt u de berichten via de post
 • Als particulier ontvangt u de berichten ook in uw Berichtenbox

Wat moet u doen

 • Het nieuwe Omgevingsloket is een centraal loket waar u start. In het Omgevingsloket krijgt u meer uitleg 

Persoon of organisatie machtigen in het Omgevingsloket

U kunt een aanvraag in het Omgevingsloket uitbesteden aan een architect, aannemer of een ander gespecialiseerd bedrijf. U moet dan eerst een deelnemer toevoegen aan uw project. Deze deelnemer krijgt de rol 'gemachtigde'. Gemachtigden kunnen de aanvraag verder afmaken en indienen. Meer informatie hierover vindt u in het Helpcentrum van het omgevingsloket: anderen machtigen.

Meer informatie

Als u hulp nodig heeft bij de vergunningcheck, het opstellen van een aanvraag of melding of als u een storing wilt melden raadpleeg dan het Helpcentrum.

Voor overige vragen belt u met het tijdelijke telefoonnummer: (035) 629 29 00.