Bouw- en slooplawaai

Als u gaat (ver)bouwen of slopen dan moet u zich houden aan de geluidregels. Lukt dat niet, dan heeft u een ontheffing nodig. Dit is een toestemming om een bepaalde activiteit uit te voeren. Er zijn 2 soorten. Een ontheffing voor bouwbedrijven of een ontheffing voor als u zelf gaat verbouwen.

Invoering Omgevingswet

Op dit moment bereiden wij onze website en telefonische dienstverlening voor op de invoering van de Omgevingswet. De informatie die wij nu op de website aanbieden gaat over de situatie tot en met 31 december 2023. De komende tijd zullen wij de informatie op deze website aanvullen.

Wat moet u weten

Bouwbedrijf (professionele bouw- of sloopwerkzaamheden)

 • Tijdens het (ver)bouwen en slopen houdt u zich aan de geluidregels van het Bouwbesluit. Als u verwacht meer lawaai te maken dan is toegestaan, vraagt u een ontheffing aan
 • Voor werkzaamheden in de avond, nacht en op zondag is altijd een ontheffing nodig
 • Om overlast te beperken kan de gemeente extra regels aan de ontheffing meegeven
 • Als uw werkzaamheden niet vallen onder het Bouwbesluit, dan heeft u een ontheffing nodig van de Algemene plaatselijke verordening Hilversum. Dat is bijvoorbeeld zo bij wegwerkzaamheden

Zelf verbouwen

 • Tijdens het (ver)bouwen en slopen houdt u zicht aan de geluidregels van de Algemene plaatselijke verordening van Hilversum. Dat betekent dat u ervoor zorgt dat er geen geluidhinder is voor de buurt
 • Als u verwacht meer lawaai te maken dan is toegestaan, vraagt u een ontheffing aan
 • Om overlast te beperken kan de gemeente extra regels aan de ontheffing meegeven

Wat moet u doen

 • U vraagt de ontheffing geluidsoverlast online aan. U heeft hiervoor uw DigiD of eHerkenning nodig
 • U vraagt minimaal 10 werkdagen van tevoren een ontheffing aan

Na uw aanvraag

 • U hoort binnen 10 werkdagen of u de ontheffing krijgt
 • De ontheffing wordt gepubliceerd in de krant
 • Hierna kan 6 weken bezwaar worden gemaakt
 • U mag al wel beginnen met de activiteit

Contact

Als u nog vragen heeft over meldingen en ontheffingen geluidoverlast, kunt u mailen naar toezicht.milieu@hilversum.nl

Wat kost het

 • Een ontheffing aanvragen kost € 40,41
 • U betaalt deze kosten ook als de ontheffing niet wordt gegeven of als u de aanvraag stopt