Sebastiaan Hexspoor

Partij:
GroenLinks
Raadslid

Introductie

Ik woon al meer dan 30 jaar met veel plezier in Hilversum. En ik vind het leuk om maatschappelijk betrokken te zijn en met mensen in contact te staan. Die eigenschappen zijn onder andere gevoed door mijn achtergrond als oud fysiotherapeut en als coƶrdinator van een maatschappelijke organisatie. Naast het raadslidmaatschap werk ik voor een stichting die het omzien naar elkaar wil versterken.  Dat doet de stichting door projecten te organiseren waarbij mensen zich vrijwillig voor elkaar inzetten. Die ontmoeting vind ik ook belangrijk in het raadswerk. Je kunt pas begrijpen wat er (bij de ander) speelt als je de ander ontmoet.
Afgelopen jaren heb ik me in Hilversum veel bezig gehouden met verschillende maatschappelijke initiatieven zoals een intercultureel platform en fairtrade Hilversum. Het is mooi om samen met verschillende mensen iets voor elkaar en voor de stad te betekenen. Juist in een tijd met veel maatschappelijke uitdagingen, waarin we elkaar nodig hebben. Ik geloof dat we deze uitdagingen het beste aan kunnen gaan door keuzes te maken vanuit vertrouwen. Op die manier geven we mensen de ruimte om hun talenten in te zetten, te leven en te werken. Dat is voor mijn raadswerk ook leidend in mijn keuzes en grondhouding.  
 

Motivatie

In de dertig jaar dat ik in Hilversum woon heb ik alle lagen van de Hilversumse bevolking mogen leren kennen. Ik heb samengewerkt met jongeren, ouderen, ondernemers, kerken, moskeeƫn, en maatschappelijke organisaties. In al die ontmoetingen en ervaringen vielen me twee dingen op:
Ten eerste zag ik dat Hilversum rijk is aan potentie, creativiteit en mensen die er voor elkaar willen zijn. En dat is maar goed ook, want deze tijd kent vele uitdagingen. Problemen als de klimaatcrisis, grote ongelijkheid en groeiende druk op de zorg worden volgens mij alleen maar opgelost als we de verscheidenheid en rijkdom aan talenten weten in te zetten. Een samenleving maak je met elkaar.
Ten tweede heb ik ervaren dat regels en beleid mensen konden stimuleren of juist tegenwerken om op een solidaire en duurzame manier te leven.
Dat maakt dat ik me wil inzetten voor beleidskeuzes die mensen de ruimte geven. Daarom vind ik het belangrijk om ervoor te zorgen dat professionals en mantelzorgers de vrijheid krijgen om zonder onnodige ballast hun werk te doen. Wil ik ervoor waken dat alle Hilversummers van jongs af aan voldoende eerlijke kansen krijgen om mee te doen, ongeacht de economische positie (van je ouders) of de wijk waarin je woont. En vind ik het belangrijk dat we ervoor zorgen dat mensen niets in de weg mag staat om duurzaam te wonen en te leven. Dat zijn voor mij belangrijke drijfveren om me in te zetten in de gemeenteraad van Hilversum. Op die manier wil ik bijdragen aan een Hilversum voor iedereen, met oog voor de wereld om ons heen.

(Neven)functies

  • Kwartiermaker voor het samenwerkingsprogramma Samen Erop Vooruit, in opdracht van de Nederlandse Schuldhulproute, Schuldhulpmaatje en de Voorzieningenwijzer