Ron Lance (Hart voor Hilversum)
Partij:
Hart voor Hilversum
Raadslid
Telefoon:

Introductie

Ik ben Ron Lancé, raadslid voor Hart voor Hilversum. Als geboren en getogen Hilversummer vind ik dat, als je wat te mopperen hebt op de lokale politiek, je ook de kracht moet hebben om op te staan om er iets aan te doen. 4 jaar geleden heb ik de stap genomen om in plaats van te mopperen wat er allemaal niet goed gaat de stap te maken naar de lokale politiek. Er gebeurt veel in Hilversum en daar kan je op verschillende manieren invloed op hebben. Invloed hebben zorgt ook dat je de belangen van de bewoners kan vertegenwoordigen. Belangrijker nog, als je het goed doet ben jij de mond van en de oren voor de bewoners. Ik wil graag aan het stuur zitten en niet zomaar meerijden. Invloed hebben en niet mopperen achteraf.

Een juiste balans wil ik hanteren. Tussen mijn Hilversumse hart, gezond verstand, kennis en kunde maar bovenal met het gedachtengoed van Hilversummers hoog in het vaandel. Dat betekent ook dat ik het belang van de bewoners altijd probeer te waarborgen. Politiek gaat niet om ego’s maar om wat je kan betekenen voor Hilversum en zijn bewoners. Ik zoek naar oplossingen die zowel voor Hilversum als voor de bewoners het beste zijn. Verder ben ik pragmatisch ingesteld, geen doemdenker en zie ik overal gezonde uitdagingen. Dat zal mij zeker helpen om mijn rol als raadslid goed in te vullen. In mijn werk heb ik ruime ervaring opgedaan in medezeggenschap, als klankbord van de achterban en als gesprekspartner van bestuurders. Dat is voor mij een waardevolle bagage als Raadslid. Natuurlijk hoop ik veel bij te leren over de wensen van Hilversummers en over het politieke spel.

Motivatie

Als we het goed aanpakken kunnen we van ons Hilversum iets waanzinnig moois maken voor de volgende generatie Hilversummers. Het stationsgebied, de Kerkbrink, 1221, allemaal projecten die bepalend gaan zijn voor de toekomst van Hilversum. Natuurlijk is dit iets voor op de lange termijn maar de huidige coalitie zal de basis gaan leggen. Deze coalitie is verantwoordelijk voor de blauwdruk en dat is iets wat ik echt heel gaaf vind. Dat betekent ook dat je als raadslid je verantwoording moet nemen. Tenslotte neem je als raadslid besluiten over een omgeving waarin straks je kinderen en kleinkinderen rondlopen.

De komende 4 jaar zal en ga ik mij inzetten om ons Hilversum, mijn Hilversum, leefbaar te houden. Maar ook veilig, mooi en toekomstbestendig. Dit kan ik niet alleen, we zijn met 37 Raadsleden die diep in hun hart alleemaal het zelfde willen. En ja, soms liggen de ideeën iets uit elkaar. Dan is het de kracht om elkaar te vinden. Ook de bewoners hebben een grote stem in dit geheel en ook daar luister ik graag naar. Dit is dan ook gelijk een uitnodiging om mij te benaderen als je zaken wilt weten of dingen in wil brengen.

(Neven)functies

  • AholdDelhaize.nl Zaandam - Head of Tech All Support
  • Centrale OR AholdDelhaize NL - Voorzitter
  • AholdDelhaize European Forum - Voorzitter
  • OR Albert Heijn Support - Voorzitter