Rob Docter (Democraten Hilversum)
Partij:
Democraten Hilversum
Fractievoorzitter
Telefoon:

Introductie

Na mijn studie stedenbouwkunde aan de TU Delft stond mijn loopbaan in het teken van het streven naar ruimtelijke kwaliteit. Onder andere heb ik me beziggehouden met de bescherming van stads- en dorpsgezichten, met het rijks architectuurbeleid, met leiding geven aan postacademisch architectuuronderzoek en met de oprichting van een Europees netwerk van ruimtelijke ontwerpers en beleidmakers. Daarna heb ik als zelfstandig ondernemer verschillende overheden en instanties met advies terzijde gestaan en ben ik bestuurder van de stichting die het Nederlandse paviljoen op de Biënnale van Venetië beheert.  

Als raadslid streef ik naar een holistische benadering van beleidsvragen, waarbij de mens en de menselijke maat in alle opzichten centraal staan. Ik werk uit het besef dat technische of bestuurlijke vraagstukken niet benaderd kunnen worden zonder de sociaal-maatschappelijke achtergrond daarbij te betrekken. Beslissingen voor de korte termijn moeten passen binnen een toekomstvisie op de lange termijn.

Motivatie

Hilversum kende ik al lang voordat ik er kwam wonen als de internationaal vermaarde tuinstad met het werk van Dudok en zijn beroemde tijdgenoten. Mijn besluit om politiek actief te worden werd twee jaar geleden ingegeven door de onverschillige omgang met die erfenis. Met name het plan om Hilversum ingrijpend te verstedelijken (het ‘10.000 woningen plan’) zou onherstelbare schade hebben toegebracht aan het unieke karakter van Hilversum.

Door een paar brieven aan de raad en artikelen in de krant kwam ik in contact met Edwin Göbbels, die me de kans bood om mij aan te sluiten bij Democraten Hilversum. Sindsdien streven we gezamenlijk naar een zorgvuldige, kwaliteitsbewuste en evenwichtige ontwikkeling van Hilversum, met respect voor de mens, de cultuur- en natuurwaarden. Het gezonde, mooie en duurzame Hilversum waar Democraten Hilversum voor staat is neergelegd in het politieke programma Tuinstad in Balans, ons kompas voor de langere termijn. Bij de verkiezingen heeft Democraten Hilversum genoeg steun van de kiezers ontvangen om die missie de komende jaren met een driekoppige raadsfractie te mogen voortzetten.

Het ontwerpen van een mooie, veilige en gezonde leefomgeving is een culturele opgave, waarbij vele disciplines met vaak uiteenlopende belangen betrokken zijn. De architectuur en stedenbouw vormen bij uitstek vakgebieden om die belangen samen te smeden tot een duurzame en breed gedragen toekomstvisie. Ik sta de komende jaren ten dienste van Hilversum en de Hilversummers om daaraan vanuit mijn professionele achtergrond een politieke bijdrage leveren.

(Neven)functies

  • Rob Docter BV - eigenaar/bestuurder
  • Stichting Pensioenvoorziening Herderstraat - bestuurder
  • Stichting Rietveldpaviljoen Venetië - bestuurder
  • Stichting tot bewaring van vermogendswaarden in Agri Word 14 - Bestuurslid
  • Historisch Café Hilversum - Mede-initiatiefnemer
  • Wijkcentrum De Geus - bestuurslid
  • Stichting Raadhuisconcerten Hilversum - bestuurslid
  • Stichting Culturele Initiatieven - bestuurder