Malika Boukhriss

Malika Boukhriss (Hart voor Hilversum)
Partij:
Hart voor Hilversum
Raadslid
Telefoon:

Introductie

Mijn naam is Malika Boukhriss, ik ben raadslid voor Hart voor Hilversum. Ik ben getrouwd, moeder van 4 kinderen en oma van 2 prachtige kleinkinderen; half Fries en half Marokkaans. Ik woon in het Van Riebeeckkwartier in Hilversum Zuidoost. Vaak wordt ik omschreven als iemand met een positieve kijk op anderen, optimistisch, enthousiast en iemand met gevoel voor humor. Ik ben erg geïnteresseerd in de mensen om mij heen en in de omgeving. Deze eigenschappen zijn ook van nut in mijn werk als raadslid. Ik luister graag naar wat een ander te zeggen heeft en ik ben goed in staat mij in te leven. Daarnaast ben ik toegankelijk en makkelijk benaderbaar. Dit vertaalt naar mijn werk als raadslid.

Motivatie

Voor mij is het van groot belang dat inwoners gehoord worden. Dat betekent: met een open vizier de praktijk in stappen om te kijken, horen en te voelen wat er speelt. Zo kan ik vervolgens een vertaalslag maken van de wensen en behoeften van de Hilversummer naar een heldere en concrete besluitvorming. Ook hecht ik groot belang aan het leggen van verbindingen tussen verschillende doelgroepen, het opkomen voor de kansarmen en het strijden voor rechtvaardigheid. Ik omschrijf mezelf graag als een verbinder. Niet netwerken voor eigen gewin maar netwerken vanuit de belangen van een ander.
Ik vind het belangrijk dat we een samenleving creëren waarin er sprake is van wederzijdse acceptatie en waar we samenwerken aan een maatschappij waaraan iedereen kan deelnemen. Als raadslid is het belangrijk dat ik voor alle Hilversummers klaar sta. Ook is het wenselijk dat mensen van andere culturen zich herkennen in de samenstelling van de raad, dat iedereen een aanspreekpunt heeft die hun ‘cultuurtaal’ spreekt. Raadslid zijn in Hilversum geeft mij de kans om iets te kunnen betekenen voor ons dorp. Samen met anderen nadenken over wat goed is voor de inwoners, wat belangrijk is en waar we het dorp verder mee kunnen helpen. Het is ontzettend leuk om als inwoner van Hilversum hierbij betrokken te zijn. Ik geloof in de kracht en meerwaarde van het samenwerken; samen kunnen we namelijk echt iets doen wat telt!

(Neven)functies

  • Taaldocente voor migranten op vrijwillige basis
  • Voorzitter wijkberaad Van Riebeeckkwartier
  • Buurtbemiddelaar Hilversum
  • Huis van de buurt Riebeeck - Inloopspreekuur
  • Wijkkrant Van Riebeeckkwartier - Redactie