Partij:
Hart voor Hilversum
Raadslid
Telefoon:
  • Taaldocente voor migranten op vrijwillige basis
  • Voorzitter wijkberaad Van Riebeeckkwartier
  • Buurtbemiddelaar Hilversum
  • Huis van de buurt Riebeeck - Inloopspreekuur
  • Wijkkrant Van Riebeeckkwartier - Redactie