Partij:
GroenLinks
Raadslid
Telefoon:

Introductie

Ik woon al vele jaren met plezier én met mijn kinderen in Hilversum. In de loop der jaren heb ik ervaren hoe fijn het is om een steentje bij te dragen aan je directe (leef)omgeving. In de schoolkrantredactie van mijn middelbare school in Castricum, als bestuurslid van studentenvereniging Sint Jansbrug in Delft, leesouder op de Violenschool, voorzitter van de monumentenwerkgroep Albertus Perk, scheidsrechter bij Victoria. En sinds 2018 als raadslid, een prachtige en eervolle manier om een bijdrage aan Hilversum te leveren.
Naast het raadswerk werk ik landelijk als zelfstandig architect "eerstelijnszorg": nieuwbouw en verbouw van huisartsenpraktijken en gezondheidscentra.

Motivatie

Vanuit mijn opleiding en ervaring als architect heb ik mij de afgelopen raadsperiode ingezet op de portefeuilles ruimtelijke ordening en duurzaamheid en als commissievoorzitter. Die politieke ervaring zet ik met liefde ook deze raadsperiode in.
 
GroenLinks heeft Hilversum wat te bieden. Ik ben er van overtuigd dat we, samen met de andere partijen in de raad, een zichtbare bijdrage leveren aan een groener, eerlijker en inclusiever Hilversum.
 
Het zijn roerige tijden. Vertrouwen is niet vanzelfsprekend. Niet in de politieke arena. En niet buiten het Raadhuis. Ik geloof in samenwerken en vertrouwen in plaats van individueel scoren en wantrouwen. In luisteren in plaats van zenden. Alleen ga je snel, samen kom je verder. Ook in Hilversum.

(Neven)functies

  • Van Waarden Ontwerp & Advies - architect en bouwadviseur
  • Ambassadeur HC&FC Victoria
  • Vrijwilliger Gooische Bierbrouwerij
  • Ambassadeur BInBIn De Afvalbak in de zorgsector