Jarno Deen (D66)
Partij:
D66
Fractievoorzitter
Telefoon:
Website:

Introductie

Sinds 2010 woon ik met veel plezier met mijn gezin in Hilversum, in de Bloemenbuurt. Ik ben getrouwd en heb vier kinderen, twee dochters en een twee zoons (een tweeling) die allemaal nog op de Violenschool zitten. Ik werk sinds 2020 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waar ik me bezig hou met de uitvoeringsorganisaties van het Ministerie zoals bijvoorbeeld Luchtverkeersleiding Nederland. Hiervoor heb ik een flink aantal jaren voor een waterschap gewerkt.

Ik werk met veel plezier en overtuiging als ambtenaar en heb dan ook een groot hart voor de publieke zaak. Ik maak hier zelfs een podcast over - Publiek Werk. Als raadslid vind ik het dan ook belangrijk om benaderbaar en bereikbaar te zijn, om zo de politiek en de gemeente dichterbij de Hilversummers te brengen. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat de besluiten van de raad voor ieder begrijpelijk en uitlegbaar zijn, ook als je het er niet mee eens bent.

Motivatie

Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan hoe Hilversum er de komende jaren uit komt te zien. Hilversum is natuurlijk nooit af. Het is belangrijk om in te zetten op meer groen in de stad, meer goede woningen voor jong en oud en volop mogelijkheden voor iedereen om mee te doen. Hierbij vind ik het belangrijk dat we goed kijken naar de huidige kwaliteiten maar ook oog hebben voor nieuwe. Hilversum is namelijk volop in ontwikkeling! Dit levert veel kansen om Hilversum nog mooier, beter en duurzamer te maken.

Ik wil me de komende jaren dan ook graag inzetten voor een:

  • Betere verbinding tussen de gemeente, de raad en de inwoners

Voor mij is het een belangrijk speerpunt om inwoners zo vroeg mogelijk te betrekken om tot goede plannen en een soepele uitvoering te komen. Als je zelf iets wilt met je wijk is het goed om te weten wat de gemeente van plan is. Een duidelijke planning is daarom van groot belang. Ik zie bijvoorbeeld kansen om de speeltuin aan de Neuweg op te knappen met de buurt.

  • Meer ruimte voor de fiets

De komende jaren zullen auto en bus steeds meer vergroenen. Voetgangers en fietsers moeten echter meer centraal staan om Hilversum beter bereikbaar en veiliger te maken.

  • Een groener Hilversum

Groen moet je doen! We kunnen zelf iets doen om Hilversum groener en duurzamer te maken. Door te isoleren, rommel op te ruimen en onze tuin of balkon te vergroenen. Het is noodzakelijk om de inwoners te helpen hier zelf mee aan de slag te gaan, bijvoorbeeld met duurzaamheidsleningen of advies.

(Neven)functies

  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat - Strategisch adviseur uitvoering