Partij:
Hart voor Hilversum
Raadslid
Telefoon:

Introductie

Mijn naam is Carolien Jansson, raadslid voor Hart voor Hilversum. Ik woon in Hilversum Oost in de Astronomische buurt. Daar woon ik al 35 jaar met veel plezier, met partner en hond. Lekker aan de rand van de hei, met de winkels en voorzieningen om de hoek. Ik heb twee volwassen zonen en twee kleinkinderen van 5 en 7 jaar.
Van 2020 tot 2022 was ik commissielid. Als commissielid leer je al veel over de gang van zaken in de raad, draai je mee in de fractie en kun je woordvoerder zijn in commissies. Die ervaringen van de afgelopen twee jaar en mijn werkervaring als communicatieadviseur en opbouwwerker, kan ik als raadslid goed gebruiken. Het vertolken van de boodschap van inwoners vind ik belangrijk. Hart voor Hilversum staat dicht bij de inwoners, geen moeilijk gedoe, als we iets willen weten of ergens iets signaleren stappen we er gewoon op  af. Ik weet hierdoor snel wat er speelt en wat mensen willen in en met hun buurt en wat zij vinden van ontwikkelingen. Raadswerk begint in de buurt, in direct contact met inwoners van Hilversum. Hilversum en mijn buurt zijn me lief. Ik vind dat er wel genoeg gebouwd is of op stapel staat in Oost. Het is nu de tijd om zuinig te zijn op de openbare ruimte die er nog is. Ik wil graag dat de komende jaren het ecologische groenbeheer van de gemeente verder wordt uitgebouwd. Initiatieven zoals de Groene Loper vind ik heel mooi.  Mijn hond en ik lopen graag en veel in het bos en op de hei. Ik vind dat die gebieden van ons allemaal zijn en we die samen moeten delen, met respect voor de natuur. Mijn portefeuilles hebben te maken met inwonersparticipatie, wijken en buurten, de energietransitie en natuur & groen.

Motivatie

Ik wil graag zorgen dat het meedoen, meedenken verder wordt ontwikkeld. De Omgevingswet biedt daar ruimte voor. Participatie vind ik een groot goed. Het bereiken van mensen die je nu niet of niet zo vaak hoort vind ik belangrijk. Dat gaat mij wel lukken, als opbouwwerker heb ik daar jarenlang ervaring mee. Ik ben ook behoorlijk vasthoudend, lees me graag in. Een goede voorbereiding is het halve werk.
Ik kan nu daadwerkelijk aan de slag, samen met inwoners en mijn fractie om Hilversum nog een beetje fijner te maken om te wonen.