Partij:
SP
Raadslid
Telefoon:
Website:

(Neven)functies

  • Wijkcentrum de Geus - bestuurslid/voorzitter, onbezoldigd
  • Arbeid Training Centrum Gooi en Vechtstreek - Consulent participatie, re-integratieconsulent en zorg