Atie van de Beek

Partij:
Democraten Hilversum
Raadslid

Introductie

Ik ben Atie van de Beek, raadslid voor Democraten Hilversum. Ik ben trots dat ik de belangen van de inwoners van Hilversum mag behartigen in de Hilversumse gemeenteraad. Ik ben in 1975 geboren in Hilversum zuid, en opgegroeid ‘over het spoor’. Nu woon ik in het centrum van Hilversum. Ik geniet van onze tuinstad. Ik voel me een echte Hilversummer en ga graag naar het dorp of bezoek de markt. Mijn verbondenheid met Hilversum en de Hilversummers zit diep. Ik geniet ervan om te recreëren en cultuur op te doen in Hilversum, deze faciliteiten zijn belangrijk voor “ons Hilversum”.  Bij Democraten Hilversum staat dit ook hoog in het vaandel. Mijn baan, naast het raadslidmaatschap, is in de zorg. Dit doe ik met betrokkenheid en volle motivatie; het geeft mij veel energie. Naast dat ik zorgmedewerker ben, verricht ik ook vrijwilligerswerk op maatschappelijk gebied en ondersteun ik op diverse manieren Hilversummers. Ik ben een echt ‘mensenmens’: van individueel betrokken tot een teamspeler. Men mag van mij betrokkenheid, toegankelijkheid en inzet verwachten. Dit zijn de sleutelwoorden die op mij van toepassing zijn.

Motivatie

Ik wil dat Hilversum een tuinstad blijft, waar we toekomstbestendig bouwen en waar respect is voor de natuur, zodat we deze unieke plaats veilig kunnen doorgeven aan de generaties na ons. Ik wens dat Hilversum een mooie veerkrachtige woonplaats blijft. Een plek met goede huisvesting, werkgelegenheid, juiste verbindingen, met voldoende groen, rust en ruimte. Dat Hilversum een thuis is voor haar inwoners en waar meedoen een gewoonte is. Waar er gestreden wordt tegen kansenongelijkheid en het er niet toe doet waar je wieg staat of heeft gestaan. Dat onderwijs, sport en recreatie voor iedereen toegankelijk is. Dat nieuwkomers zich gewenst voelen, vlot integreren en onderdeel uitmaken van onze Hilversumse samenleving. Als zorgmedewerker sta ik midden in de samenleving en zie het ‘gezicht’ achter de zorg. Ik kom ook armoede tegen. Vooral voor deze groep wil ik mij inzetten. Ik sta voor politiek waar het niet alleen om cijfers gaat maar waar de mens, als individu, centraal staat binnen een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig behandeld wordt. Participatie en dicht bij de burger staan zijn aspecten die mij erg aanspreken. Politiek is niet alleen in het raadhuis, maar leeft in de wijken en buurten en vooral niet te vergeten achter de voordeur. Ik hoor graag van u welke input ik mee kan nemen in het raadswerk en hoop dat ik met u zodoende aansluiting vindt en blijf behouden.

(Neven)functies

  • Stichting Sherpa - Begeleider (standplaats Baarn)
  • GGZ centraal regio Eemland - Verpleegkundige