Als u een horecabedrijf start, overneemt of verandert moet u (opnieuw) een formulier Wet Bibob invullen. U stuurt dit met alle gevraagde bijlagen in bij uw aanvraag voor een exploitatievergunning of een alcoholwetvergunning.
 • De Wet Bibob staat voor Bevordering van IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 • De wet geeft gemeenten de mogelijkheid om te onderzoeken of er crimineel geld wordt gestoken in een horecabedrijf. Dat heet een integriteitsbeoordeling
 • Zo controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. En van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn
 • Als de gemeente na eigen onderzoek nog twijfels heeft, kan zij het Bureau Bibob vragen verder onderzoek te doen
 • Als u een horecabedrijf start of overneemt moet u een formulier Wet Bibob insturen
 • U moet opnieuw een formulier Wet Bibob insturen als de eigenaar of rechtsvorm verandert (bijvoorbeeld van BV naar eenmanszaak). Of als u het bedrijf uitbreidt of verbouwt

Contact

Als u vragen heeft kunt u bellen met 14 035 en vragen naar team Horeca. U kunt ook mailen naar horeca@hilversum.nl.

Meesturen

 • Inkomstengegevens over de laatste 3 jaren (jaarstukken voor ondernemers, jaaropgaven in andere gevallen), ook de laatste salarisstrook of uitkeringsoverzicht
 • Bewijsstukken die laten zien hoe groot uw eigen vermogen is en waar het vandaan komt (bijvoorbeeld rekeningafschriften). Een voorbeeld van vermogen is spaargeld
 • Per financier/financiering een kopie van het contract
 • Per schuldsituatie een schuldcontract
 • Bewijsstukken die de hoogte van de schuld laten zien
 • Kopie koopcontract of huurcontract van de onderneming
 • Kopie betalingsbewijs van de overname
 • Bij financiering met eigen vermogen van anderen: bewijsstukken van de grootte van dit vermogen en waar dit vandaan komt
 • Inventarislijst
 • Pacht-, huur- of koopcontract van de inventaris
 • Als het van toepassing is: bijlage gegevens betrokken (rechts)personen. Deze bijlage wordt samen met het formulier Wet Bibob aan u gemaild

Meesturen bij verlenging of verandering:

 • Jaarrekeningen van de laatste 3 boekjaren
 • Winst- en verliesrekeningen met uitleg van de laatste 3 boekjaren
 • Balansen met uitleg van de laatste 3 boekjaren

Meesturen bij een nieuwe vergunning:

 • Openingsbalans, investerings- en financieringsbegroting
 • Bij BV: Aandeelhoudersregister
 • Bij VOF of CV: Vennootschapsakte

Insturen

Na uw aanvraag

 • Als u alle gevraagde documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk
 • Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken

Een Bibob-onderzoek is gratis.