Verklaring huwelijksbevoegdheid

Voor een huwelijk in het buitenland heeft u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Daarin staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen.

Wat moet u weten

 • U kunt de verklaring alleen in Hilversum aanvragen als u in Hilversum woont of als Hilversum uw laatste woonplaats in Nederland was
 • U moet de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit heb­ben. Uw part­ner hoeft niet de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit te heb­ben
 • Als u en uw partner de Ne­der­land­se na­ti­o­na­li­teit hebben en trouwen in het bui­ten­land, dan heeft u al­le­bei de ver­kla­ring no­dig. U hoeft hier­voor maar 1 af­spraak te ma­ken
 • Uw part­ner hoeft niet aan­we­zig te zijn bij de af­spraak. Het mag na­tuur­lijk wel
 • De verklaring is maximaal 6 maanden geldig vanaf de datum dat u de verklaring heeft gekregen
 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid is in het Nederlands en heeft een toelichting in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees, Grieks en Turks
 • De voorwaarden verschillen per land. Informeer daar naar bij de overheid van het land waar u wilt trouwen

Wat moet u doen

 • U maakt een afspraak
 • U neemt naar de afspraak documenten mee. Dit moeten de originele documenten zijn. Kopieën, foto's of scans mogen niet

Meenemen

 • Gel­dig iden­ti­teits­be­wijs: van uzelf en uw partner

Extra documenten

Soms moet u extra documenten inleveren. Bijvoorbeeld als u beiden in het buitenland woont. Of als uw buitenlandse partner niet eerder in Nederland heeft gewoond. U heeft dan ook nog nodig:

 • Ge­boor­te­ak­te van uw part­ner
 • Ver­kla­ring van de bui­ten­land­se woon­plaats dat u en/​of uw part­ner daar woont
 • Ver­kla­ring van de bui­ten­land­se overheid waar­uit blijkt dat u en/​of uw part­ner niet ge­trouwd is
 • Als uw part­ner ge­trouwd is ge­weest: de echt­schei­dings­ak­te of de over­lij­dens­ak­te van de over­le­den part­ner

Wilt u zeker weten dat u de juiste documenten heeft? Bel dan 14 035

Behandeling aanvraag

Als u alle documenten kunt laten zien, krijgt u de verklaring direct mee.

Documenten in andere talen

Binnen de Europese unie

 • Uw documenten zijn niet in het Nederlands, Duits, Engels of Frans, maar wel uit de Europese Unie
 • U vraagt dan een modelformulier in meerdere talen aan bij de organisatie die het document heeft gemaakt
 • Soms is legalisering (voor echt verklaren) nodig. Dit verschilt per land. Kijk hiervoor op nederlandwereldwijd.nl

Buiten de Europese Unie

 • Documenten van organisaties buiten de Europese Unie moet u laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler
 • Als het document in het buitenland is vertaald, moet u ook de vertaling laten legaliseren
 • Soms is legalisering (voor echt verklaren) nodig. Dit verschilt per land. Kijk hiervoor op nederlandwereldwijd.nl

Machtiging

U kunt iemand anders toestemming geven om voor u een verklaring huwelijksbevoegdheid aan te vragen (machtigen).

 • De gemachtigde moet meerderjarig zijn
 • De gemachtigde heeft een brief met uw toestemming
 • U schrijft een brief. Onder deze brief zet u allebei een handtekening
 • De gemachtigde heeft een geldig identiteitsbewijs van zichzelf en de documenten zoals we hierboven hebben opgeschreven

Wat kost het

 • Verklaring huwelijksbevoegdheid: € 29,00

Voor het aanvragen van documenten in het buitenland, legaliseren en vertalen moet u ook betalen. Dit betaalt u niet aan de gemeente, maar aan de organisatie waar u dit regelt.